Dinsdag 6 november: mijn Indonesisch gaat er op vooruit...

Pagina - 19 november, 2007

Veerle aan het werk in het Forest Defenders Camp in Indonesië

Al dieverschillende nationaliteiten hier in het kamp maken dat decommunicatie niet altijd eenvoudig is. Bijna altijd is er vertalingvan Bahasa (Indonesisch) naar het Engels en omgekeerd en dit leidtwel eens tot misverstanden. Maar het leidt ook wel tot een groterecreativiteit en hilariteit. Niet alleen zijn er discussies over hetmooiste Indonesische woord - mijn voorkeur gaat nog altijd uit naarhet woord 'pompong', de naam voor de lokale boot. Ook worden ernieuwe woorden uitgevonden. Zo is het woord 'bengbeng' ondertussenbij iedereen gekend. De bengbeng is een stuk stam van ongeveer 70centimeter met 2 handvatten en het wordt gebruikt om de houten balkenvoor de dammen in de grond te slaan.

Gezien ik de afgelopendagen vooral geholpen heb met het bouwen van dammen, bestaat mijn Indonesisch vocabularium vooral uit technische termen zoals kaju(hout), paku (nagel), hati hati (opgelet).

Elke ochtendworden we wakker gemaakt met 'Selamat pagi', wat zoveel betekent als'goede morgen', maar gezien het dan meestal nog maar 5 uur is, is dithet woord dat heel wat mensen ondertussen niet zo graag meer horen.

En dan is er ook nog 'makan', het woord waar iedereen hard ommoet lachen. Het betekent niets meer dan 'avondeten' maar gezien onzeThaise collega Topsi dit op zo'n grappige manier over het kampuitroept, is het een woord dat bij de meeste medewerkers nog lang eenglimlach zal oproepen.

Onderwerpen