Bosbescherming als schaamlapje voor CO2-uitstoot in Bolivia

Nieuwsartikel - 16 oktober, 2009
Steenkool- en oliefirma's gebruiken bosbeschermingsprojecten in Bolivia om hun uitstoot van broeikasgassen op een oneigenlijke manier te compenseren. Carbon Scam, het nieuwe Greenpeace rapport, onderzoekt hoe American Electric Power, BP en Pacificorp daarin betrokken zijn. Alle drie de bedrijven zijn investeerders in het Noel Kempff Climate Action Project.

Het Greenpeaceschip de Arctic Sunrise in het Amazonewoud in Brazilië.

In 1997 kwamen de drie bovengenoemde energiereuzen met de Boliviaanse regering overeen om miljoenen dollars te investeren om het bos in het Noel Kempff nationaal park uit te breiden en te beschermen. In ruil zouden ze koolstofkredieten ontvangen, die ze kunnen kopen en verkopen op de koolstofmarkt om hun eigen CO2-uitstoot te compenseren in plaats van ze te verminderen.

De industrie stelt Noel Kempff voor als het modelproject voor toekomstige bossenprojecten in het kader van REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, een mechanisme om de CO2-uitstoot van onbossing en degradatie te verminderen). Dat is een Het rapport "Carbon Scam" toont aan dat het project niet toelaat om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bovendien is de ontbossingsgraad in Bolivia toegenomen sinds het project van start ging en bleven de beloofde voordelen voor lokale gemeenschappen uit.

Derol die bossen kunnen spelen in de strijd tegen klimaatveranderingwordt steeds evidenter. Ontbossing is verantwoordelijk voor 20% vande wereldwijde C2-uitstoot. Het beschermen van de laatste oerbossenis dus niet enkel van belang voor de biodiversiteit maar ook voor hetklimaat.

Via het REDD-mechanisme moet de bescherming van bossen opgenomen worden in het nieuwe internationale klimaatakkoord dat in december in Kopenhagen onderhandeld wordt.

Download het rapport "Carbon scam" in het Engels

Bezoek de CROC website voor meer informatie

Onderwerpen