Auto-industrie vangt bot bij het Europees Parlement

Nieuwsartikel - 25 september, 2008
De Milieucommissie in het Europees Parlement heeft gestemd voor een CO2-wetgeving die de impact van auto's op de klimaatverandering kan inperken. Een overwinning voor het klimaat én voor de consument omdat dit het proces naar zuinige auto's zal versnellen. Greenpeace overhandigde ook een petitie ondertekend door meer dan 11500 Belgen aan Brussels milieuminister Huytebroeck met de vraag resoluut te pleiten voor nieuwe auto's die zuinig met brandstof omgaan.

Greenpeace overhandigt de 11.729 handtekeningen die het verzamelde aan Brussels minister voor Leefmilieu Huytebroeck met de vraag om resoluut te pleiten voor nieuwe auto's die weinig brandstof verbruiken.

Greenpeace is verheugd dat de parlementsleden niet gezwicht zijn onder de immense druk van de autolobby die de CO2-wetgeving wou uithollen. De parlementsleden van de Milieucommissie stemden tegen een verzwakking en uitstel van de reductiedoelstellingen. Ook een poging om de boetes voor autofabrikanten te verlagen werd verworpen. Bovendien stemde het Parlement voor een (helaas niet-bindende) langetermijndoelstelling tegen 2020.

Met alle achterpoortjes die op tafel lagen onder druk van de autolobby zou de regelgeving kaas met gaten geworden zijn, maar dat was buiten de parlementsleden gerekend", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Met deze stemming zegeviert het klimaat én de democratie. Ondanks een politieke deal tussen de twee grote politieke groepen, zagen veel parlementsleden het belang in van een wetgeving die autoconstructeurs dwingt om auto's met een lagere CO2-uitstoot te produceren. Als de Europese Unie haar doelstelling om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 % in te perken wil halen, zijn bindende normen voor de auto-industrie echt noodzakelijk. Al moet het nog ambitieuzer om de uitdaging van de klimaatverandering het hoofd te bieden," besluit Thijs.

De uitkomst van de stemming in het Europees Parlement zal nu de basis vormen voor de discussies die de volgende weken zullen plaatsvinden tussen het Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie. In de Raad van Ministers weegt Duitsland zwaar door op de beslissingen en verdedigt de belangen van haar eigen zware autoindustrie. Het is dus van groot belang dat ook andere landen zoals België zich mengen in het debat. Greenpeace overhandigt daarom aan Brussels Milieuminister Evelyne Huyebroeck een petitie met 11.729 handtekeningen van Belgen die aan onze regering vragen om haar stem in Europa te laten gelden en te pleiten voor strenge CO2-regels voor nieuwe auto's. Minister Huytebroeck vertegenwoordigt onze regering in de discussies over Europese leefmilieudossiers in de tweede helft van 2008.

Op de Greenpeace-blog "The people's lobby" kunt u de politieke ontwikkelingen in dit cruciale milieudossier op de voet volgen.

Onderwerpen