Greenpeace dwingt Braziliaanse veeteeltsector tot einde ontbossing

Nieuwsartikel - 5 oktober, 2009
Vier van de grootste veeteeltreuzen in de wereld - JBS-Friboi, Bertin, Minerva en Marfrig - hebben een belangrijke stap gezet in de strijd tegen ontbossing. Zij zijn overeengekomen geen vee meer af te nemen uit nieuw ontboste gebieden in de Amazone. Deze veebedrijven leveren hun producten aan internationale bedrijven als Adidas, Timberland en Nike.

Jacutingaboerderij, Mato Grosso, Brazilië. Vee wordt naar het slachthuis van Marfrig in Tangar gebracht.

Met deze overeenkomst ondersteunt de Braziliaanse veeteeltsector de oproep van Greenpeace tot een stop op ontbossing in het regenwoud. Ook ABRAS, de Braziliaanse supermarktbond ondersteunt deze oproep. Deze koerswijziging is een gevolg van het in juni gepubliceerde Greenpeace rapport 'Slaughtering the Amazon'. Dit rapport legt de relatie bloot tussen bosvernietiging en de uitbreiding van de veeteeltsector in de Amazone. Greenpeace heeft hiermee wereldwijde afnemers van deze veeteeltbedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor dit probleem. Internationale afnemers hebben vervolgens druk uitgeoefend op de veeteeltreuzen door ontbossingvrije producten te eisen.

Provinciale overheid Amazone ondersteunt

De gouverneur van Mato Grosso - een provincie in de Amazone met het hoogste ontbossingcijfer - heeft aangekondigd alle inspanningen te ondersteunen om de Amazone te beschermen. De grote veehouderijen hebben grote invloed op de Amazone: tachtig procent van de ontbossing in de Amazone wordt veroorzaakt door veehouderijen. "De veeteeltsector en de provinciale overheid hebben hiermee hun goede wil getoond.

Nu zijn President Lula van Brazilië, maar ook de inetrnationale gemeenschap aan zet. Zij moeten zich bij de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen inzetten voor een goed voorstel waarmee de wereldwijde stop op ontbossing in 2020 daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Stop op ontbossing makkelijke manier om CO2-uitstoot terug te dringen

Over slechts tien weken komen overheden over de gehele wereld samen in Kopenhagen om tot een klimaatakkoord te komen. Ontbossing draagt voor 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, een oorzaak van klimaatverandering. Een stop op ontbossing is de meest gemakkelijke manier om de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Greenpeace wil een effectief klimaatakkoord, waarin de uitstoot van broeikasgassen door ontbossing en door fossiele brandstoffen wordt aangepakt.

Bertin is de grootste exporteur van leer ter wereld, JBS-Friboi is de grootste producent van rundsvlees ter wereld, Marfrig is de vierde grootste handelaar in rundsvlees en Minerva is de derde grootsteexporteur van braziliaans rundsvlees.

Onderwerpen