Klimaatkamp in Indonesisch regenwoud eist aandacht voor ontbossing

Nieuwsartikel - 27 oktober, 2009
Greenpeace heeft een kamp opgeslagen in het hart van het Indonesische regenwoud. Daar verblijven actievoerders de komende weken om aandacht te eisen voor de rol die de bossen vervullen bij het regelen van het klimaat op aarde. Ontbossing is immers verantwoordelijk voor een vijfde van alle uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, en dat is meer dan alle auto's, vliegtuigen en treinen samen produceren. Eén van de actievoerders in het Climate Defenders Camp is een Belg.

Greenpeace heeft een 'Climate Defenders Camp' opgeslagen in het hart van het Indonesische regenwoud. Het kamp werd plechtig geopend met een bescheiden ceremonie in de aanwezigheid van meer dan 200 mensen.

Het kamp ligt op het bedreigde schiereiland Kampar, op het Indonesische eiland Sumatra. Onder deze bossen zitten diepe turfgronden waarin tot twee miljard ton CO2 ligt opgeslagen, één van de grootste natuurlijke koolstofvoorraden ter wereld. Dit ecosysteem is een essentieel bolwerk tegen de klimaatverandering. Een groot deel van het woud dat ooit Kampar omringde, werd echter verwoest vooral om plaats te maken voor palmolieplantages. De internationale vraag naar producten als palmolie heeft sinds 1950 geleid tot de verwoesting van meer dan 74 miljoen hectare Indonesische regenwoud. Nergens ter wereld loopt ontbossing zo'n vaart. Het maakt van Indonesië de derde grootste klimaatvervuiler, na China en de VS.

Maandag werd het kamp plechtig geopend met een bescheiden ceremonie in de aanwezigheid van meer dan 200 mensen: leden uit de lokale gemeenschap en vertegenwoordigers van lokale ngo's. Naast lokale journalisten kreeg het kamp ook de zenders US Public radio en CNN over de vloer. Na dagen hard labeur is de verblijfplaats nu klaar om actievoerders, media en politici uit de hele wereld te ontvangen. De boodschap die deze bezoekers meekrijgen, is duidelijk: de bescherming van het woud is de eerste stap om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de biodiversiteit te behouden en de belangen van de inheemse bevolking te verdedigen.

Bos én klimaat beschermen

Verwoesting en degradatie van het regenwoud wakkeren de klimaatverandering aan op twee manieren. Enerzijds komt bij het afbranden van bos CO2 in de atmosfeer die anders opgeslagen zou blijven, en anderzijds krimpt de oppervlakte aan woud dat CO2 kan absorberen. De snelste manier om het klimaat te redden, is door ontbossing volledig te stoppen. Dat is een zeer belangrijk gegeven voor de wereldleiders die straks in Kopenhagen zullen beslissen over ons klimaat. De klimaatconferentie mag dus niet alleen gaan over de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen.

Er is een globaal plan nodig om ontbossing vóór 2020 een halt toe te roepen. Met de oprichting van een fonds kunnen bosrijke landen als Indonesië en Brazilië het plan ook effectief uitvoeren. Politici buigen zich nu over een aantal mogelijkheden om bossen te beschermen binnen het kader van het nieuwe klimaatakkoord. Sommige voorstellen beschermen wat er echt op het spel staat, andere zullen tot meer ontbossing leiden. In ieder geval mag het geld niet belanden bij de verantwoordelijken voor de verwoesting van woud, zoals de industriële houtkap. Greenpeace stelt 'Forests for Climate' voor, de manier om zowel bos als klimaat te beschermen.

De komende maanden mag je tal van foto's en video's verwachten vanuit het Indonesische regenwoud.

Onderwerpen