Greenpeace publiceert rapport over impact landbouw op klimaat

Nieuwsartikel - 8 januari, 2008
Greenpeace stelt het nieuwe rapport 'Cool farming' voor dat aantoont dat de landbouwsector van één van de grote uitstoters van broeikasgassen kan evolueren tot een kleine uitstoter of zelfs een koolstofput, een reservoir dat koolstof opslaat.

Greenpeace illustreert de impact van industriële landbouw op het klimaat door "N2O" in vlammen aan te brengen op een veld in Skanderborg, Denemarken. N2O is de scheikundige formule van het meest schadelijke broeikasgas dat de landbouw uitstoot, voornamelijk door het gebruik van meststoffen.

De oplossingen die in het rapport voorgesteld worden, gaan in de richting van een meer duurzaam landbouwsysteem: drastischevermindering van kunstmeststof, bescherming van de bodem zodat diemeer koolstof kan vasthouden, drogere rijstteelt zodat er mindermethaan vrijkomt en tot slot een vermindering van vleesconsumptie,vooral in ontwikkelde landen. Dergelijke evolutie zou niet alleenhet klimaat maar ook landbouwers en consumenten over de hele wereldten goede komen.

Lees de samenvatting van het rapport (in het Engels, PDF)