Greenpeace fietst 'naakt' door Brussel

Nieuwsartikel - 2 juli, 2007
Zaterdag nam Greenpeace deel aan een ludieke fietsmanifestatie Cyclonudista door Brussel, die kaderde in de World Naked Bike Ride. De boodschap van de prettig gestoorde manifestatie was heel duidelijk: als fietser zijn we 'naakt' en kwetsbaar in het autoverkeer, en de auto is nog altijd te dominant in onze straten.

Greenpeace fietst 'naakt' door Brussel

Om de klimaatverandering aan te pakken, moet ook de CO2-uitstoot van hetautoverkeer drastisch naar beneden. Daarom zal Greenpeace, in het kader vanhaar klimaatcampagne, de komende jaren campagne voeren voor enerzijdsmilieuvriendelijkere auto's en anderzijds minder autoverkeer tout court.

Europaontwikkelt de komende jaren een wetgeving die de CO2-uitstoot van auto'sdrastisch naar beneden moet helpen, en Greenpeace wil er mee voor zorgen datdie wetgeving er snel komt, en dat ze voldoende streng is. Na de zomer hoort uer ongetwijfeld meer over en  vindt u meer info over deze campagne opdeze website.