Eerste boek op gerecycleerd papier!

Eerste boek op gerecycleerd papier sinds lancering van boekencampagne in Vlaanderen

Nieuwsartikel - 29 september, 2005
Het boek "Kruisende schepen in de nacht. Soja over de oceaan." van Luc Vankrunkelsven is een eerste resultaat van de Greenpeace-boekencampagne in België. Eerder verschenen ook al strips van "Ambassadeur voor de Bossen" Marc de Bel op gerecycleerd papier. Maar dit boek van Luc Vankrunkelsven is het eerste sinds de start van de boekencampagne op gerecycleerd papier, waarbij de auteur uitdrukkelijk liet weten aan de uitgever gerecycleerd papier te verkiezen. Het boek werd gedrukt op Cyclus papier. Ook de omslag is gedrukt op Cyclus Offset 300g.

Luc Vankrunkelsven is één van de Vlaamse auteurs die zich beginnovember 2004 voor de boekencampagne engageerde. Hij motiveerde zijnengagement als "Ambassadeur voor de bossen" als volgt :

"Ongeveer 28 jaar geleden promootte ik als eerste gerecycleerd papierin Vlaanderen, maar na al die jaren, merk ik dat gerecycleerd papiernog steeds een flinke duw nodig heeft. Daar ik 6 maand per jaar inBrazilië werk, zag ik meermaals de vernietigende effecten van deEucalyptusplantages, bestemd voor de papierindustrie. Daarom ondersteunik de campagne van Greenpeace voor meer bosvriendelijk papier."

Het boek zelf gaat in op de problematiek rond soja. Ecologisch ensociaal is de sojateelt in zijn huidige omvang ten nadele van LatijnsAmerika. In West Europa houdt de sojastroom vooral een kunstmatigevleesproductie in stand, met daaraan gekoppeld een gigantischmestprobleem. Soja is alomtegenwoordig in Brazilië, maar ook in Europa.In Brazilië op de akkers ; in Europa vooral richting voedertroggen vanvarkens en kippen. Een kleiner deel van het wereldwijde sojavolumevoedt de vlees- en melkkoeien, en vissen in de explosief groeiendeaquacultuur. Het kleinste deel mag de mensheid rechtstreeks voeden. Hetboek bestaat uit een bundeling van 45 sojaflitsen : soja en ontbossing,soja en inheemse volkeren, soja en water, soja en slavernij, enz. .

Voor meer informatie en voor bestelling van het boek kan u terecht op :

In november 2004, engageerden zich ongeveer 70 Vlaamse auteurs voor deboekencampagne. Via de boekencampagne wil Greenpeace auteurs enuitgevers wereldwijd motiveren om bosvriendelijk papier te gebruikenvoor boeken. Bosvriendelijk papier is in eerste instantie gerecycleerdpapier. Wanneer toch gebruik wordt gemaakt van verse vezels, zijn dezeafkomstig uit verantwoord bosbeheer, gegarandeerd door het FSC-label.

In Canada engageerden meer dan 70 uitgevers zich voor de campagne. Ookin Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje hebben de eerste uitgeversondertussen voor een bosvriendelijk papierbeleid gekozen.Wereldvermaarde auteurs zoals JK Rowling, José Saramago en IsabelAllende schaarden zich ook achter de campagne.

Onderwerpen