Zal de elektrische auto het klimaat redden?

Nieuwsartikel - 9 december, 2009
Terwijl in Kopenhagen volop wordt onderhandeld in de hoop dramatische gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, wordt vandaag in Brussel het komende Autosalon gepresenteerd. De elektrische auto is vandaag het nieuwe paradepaardje geworden in de groene promopraat. Greenpeace zet de puntjes op de i.

Zal de elektrische auto het klimaat redden?

De nadruk op het Autosalon ligt zoals ook de voorbije jaren op de "groene" prestaties van de autobouwers en hoe nieuwe technologieën de klimaatimpact van het autoverkeer zullen inperken. De elektrische auto staat daarbij centraal. Ook minister-president Kris Peeters sprong recent op de (elektrische) wagen.

Greenpeace waarschuwt voor blind vertrouwen en te hoge verwachtingen en wijst op verschillende randvoorwaarden om van de elektrische auto ook daadwerkelijk een milieusucces te maken. Zowel op vlak van mobiliteit als energie is er daarvoor nog heel wat werk aan de winkel. De intrede van de elektrischeauto mag niet leiden tot meer autoverkeer en minder investeringen inhet energiezuinig maken van auto's. Vermijden van verkeer, promotenvan  duurzame verplaatsingen en almaar zuinigere auto's moetentopprioriteit zijn.

Onze briefing "Zal de elektrische auto het klimaat redden?" plaatst de hoge verwachtingen van deze technologie in het juiste perspectief en gaat in op zowel het potentieel als mogelijke valkuilen. Lees ook ons persbericht.