Europese milieuministers schuiven hete aardappel financiering klimaatakkoord door

Nieuwsartikel - 2 maart, 2009
De Europese milieuministers zijn er op hun bijeenkomst van 2 maart niet in geslaagd om concrete financiële voorstellen op tafel te leggen voor de ondersteuning van ontwikkelingslanden in de strijd tegen de klimaatverandering. Na de publicatie van de niet-becijferde voorstellen van de Europese Commissie maakt dit opnieuw duidelijk dat de EU het moeilijk heeft de voortrekkersrol die ze zo graag opneemt ook effectief waar te maken.

Activisten voeren actie voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel tegen illegaal hout.

Zonder concrete engagementen van de EU en andere ontwikkelde landen is het voor ontwikkelingslanden immers niet mogelijk te investeren in hernieuwbare energie, hun bossen te beschermen of de effecten van de klimaatverandering aan de pakken. Dat zijn de drie domeinen waar ontwikkelingslanden een cruciale bijdrage kunnen leveren om de opwarming van de aarde beneden de 2° C te houden. Daarom is het van groot belang dat de verklaringen van de Europese ministers verder gaan dan de belofte dat Europa een billijke bijdrage zal leveren. Europa ligt mee aan de bron van de klimaatverandering en de problemen waarmee ontwikkelingslanden geconfronteerd worden, maar slaagt er niet in ook maar één concrete eurocent te beloven om hier iets aan te doen.

De milieuministers hebben de hete aardappel doorgeschoven naar de ministers van Financiën die op 10 maart vergaderen en de staats- en regeringsleiders die hun jaarlijkse lentetop houden op 19 en 20 maart.

Greenpeace roept hen dan ook op om het heft in handen te nemen en concrete cijfers voor te stellen. Volgens onze berekeningen moeten alle industrielanden tezamen tegen 2020 een jaarlijkse bijdrage storten van minstens 110 miljard euro om de ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatverandering. De EU moet ongeveer een derde van dit bedrag - ca. 35 miljard euro - financieren.

Onderwerpen
Tags