Expeditie naar Peru: eeuwige ijsmassa's verdwijnen als sneeuw voor de zon

Nieuwsartikel - 25 januari, 2005
De tijd dat je de gletsjers van het Huascarán National Park in Peru 'eeuwige ijsmassa's' kon noemen, is al lang voorbij. De gletsjers smelten in snel tempo weg. In 27 jaar tijd is het gletsjeroppervlak van het wereldberoemde park met een vijfde geslonken, en dat gaat steeds sneller. 'Als je oude foto's van de gletsjers ziet, valt je mond open van verbazing', zegt Greenpeace-campaigner Joris Thijssen, die net terug is van een expeditie naar de gletsjers in Peru. 'Het ijs slinkt met tientallen meters per jaar'.

Het Huascarán National Park in de Peruaanse Andes is een Werelderfgoed gebied, en wordt beschermd door Unesco. Samen met de Peruaanse milieurechtadvocaat Carlos Soria maakte Greenpeace-campaigner Joris Thijssen een tocht langs de gletsjers in het park.

Het Huascarán National Park ligt midden in de Andes ligt en is de hoogste tropische bergketen ter wereld. Het behoort tot het Werelderfgoed en wordt beschermd door Unesco. Samen met de Peruaanse milieurechtadvocaat Carlos Soria maakte Joris Thijssen van Greenpeace een expeditie langs de gletsjers in het park en legde op film en foto vast wat er met de gletsjers gebeurt.

Gletsjermeren en ijsdammen

Met het smelten van de gletsjers gaat er niet alleen prachtig natuurschoon verloren, maar er ontstaan hoog in de bergen ook steeds meer gletsjermeren die een gevaar vormen voor de lager gelegen gebieden. Als een ijsdam doorbreekt, kunnen hele dorpen weggevaagd worden.

Door de smeltende gletsjers dreigt bovendien een drinkwaterprobleem. In het droge seizoen is driekwart van de bevolking afhankelijk van het gletsjerwater als drinkwaterbron. Die mensen hebben over tien, twintig jaar misschien geen drinkwater meer.

Het is onrechtvaardig dat een arm land als Peru wordt opgezadeld met problemen die veroorzaakt zijn door de broeikasgassen van de geïndustrialiseerde landen. Het land moet nu miljoenen investeren om de smeltende gletsjermeren te beheren en hun drinkwaterprobleem op te lossen.

De thermometers van de aarde

Gletsjers zijn de thermometers van de aarde, en ze laten overal hetzelfde beeld zien: stijgende temperaturen, een veranderend klimaat. De uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van het smelten van gletsjers. Via een petitie wil milieuadvocaat Carlos Soria de Unesco zover te krijgen om het Huascarán National Park op de gevarenlijst te zetten. 'Unesco moet dan extra maatregelen nemen om het park met zijn gletsjers te beschermen. De enige manier waarop dat kan, is het verminderen van de CO2-uitstoot door alle Unesco-landen. Zo kun je een land als de Verenigde Staten, dat weigert om het Kyoto-verdrag te ondertekenen, alsnog juridisch verplichten om de uitstoot van zijn broeikasgassen te verminderen.'

Onderwerpen