Meer dan 400 Finse kunstenaars komen op voor de oerbossen

'We kunnen niet blijven toekijken hoe onze natuur wordt verwoest'

Nieuwsartikel - 13 mei, 2004
In Finland hebben meer dan 400 schrijvers, acteurs en andere artiesten samen met Greenpeace opgeroepen tot een groter respect voor de Finse bossen. De kunstenaars eisen dat de houtkap in de laatste oerbossen onmiddellijk stopt. Daarnaast zou men bij het beheer van andere bossen eerst en vooral moeten uitgaan van de natuurlijke waarde ervan.

Intensieve houtkap in Finse oerbossen

"Wij, als burgers en scheppende kunstenaars, identificeren ons sterk met de bossen, en we kunnen niet blijven toekijken hoe onze bosrijke natuur wordt geruïneerd. Wanneer de natuur wordt verwoest, worden ook onze nationale cultuur en identiteit, ons gemeenschappelijk erfgoed en onze spirituele bronnen verwoest", zei auteur Eeva Kilpi, die de oproep overhandigde aan de Minister van Cultuur tijdens een persconferentie in Helsinki.

De artiesten eisen verder dat "het hoeden van rendieren wordt gerespecteerd, en dat de houtkap in de bossen wordt aangepast zodat ook andere, alternatieve vormen van voorzien in levensonderhoud een kans krijgen om te overleven". Nog heel wat Saami, een volk dat leeft in Lapland (Noorden van Finland maar ook in Zweden en Noorwegen), zijn afhankelijk van het rendierhoeden.

Pekka Aikio, de voorzitter van het Saami-parlement in Finland, benadrukt dat de bosgebieden in de Saami-gebieden een centrale rol spelen in het behoud van het rendierhoeden. "Het hoeden van rendieren door de Saami is gebaseerd op natuurlijke graasplaatsen, en de grote oerbosgebieden die eigendom zijn van de staat zijn hiervoor uiterst belangrijk. Die bossen zouden beschermd moeten worden in plaats van ze om te hakken en het hout te gebruiken in pulpfabrieken", zegt Aikio. Het rendierhoeden is nog steeds de basis van de Saami-cultuur.

"Deze 'artistieke oproep´ toont aan dat bescherming van de bossen en een vermindering van intensieve houtkap een grote publieke steun geniet in Finland. Dikwijls wordt het publieke debat gedomineerd door de eenzijdige, economische houding van de industrie, maar in werkelijkheid zijn er weinig mensen die intensieve kaalkap en het kleine percentage beschermde gebieden in ons land aanvaarden", zei Matti Liimatainen, de Finse bossenverantwoordelijke van Greenpeace.

Onderwerpen