Greenpeace hangt straten van Parijs vol met affiches tegen ontbossing

Nieuwsartikel - 16 december, 2009
Met een uitgebreide postercampagne in de straten vanParijs wil Greenpeace president Nicolas Sarkozy eraan herinneren hoe belangrijk bossen zijn voor het klimaat. Sarkozy ontvangt vandaag een aantal leiders vanbosrijke landen uit het Congobekken, na het Amazonewoud de tweede `groene long' van onze planeet.

Met een advertentiecampagne in de straten van Parijs wil herinnert president Nicolas Sarkozy aan het belang van bossen voor het klimaat.

De postercampagne van Greenpeace die doet denken aan de beelden vanantitabaksreclame komt er niet alleen naar aanleiding van deCOMIFAC-vergadering (Ministeriële Bossencommissie voor Centraal-Afrika) vandaagin Parijs. De campagne volgt ook kort nadat de Europese landbouwministers ineerste lezing een voorstel tot Europese regelgeving over hout hebbengoedgekeurd, die de strijd moet aanbinden met de handel in illegalehoutproducten, een belangrijke oorzaak voor de vernietiging van tropischregenwoud.

De goedgekeurde tekst is zo zwak dat hij niets zal veranderen aan de illegalehandel van hout naar Europa. De beslissing die in Brussel is genomen, toont dater wordt gemeten met twee maten en twee gewichten: aan de ene kant staan degrote discours en aan de andere kant heb je het onvermogen van Europa om eenstevige wet te voorzien om illegaal hout te verbieden, dat is gekapt inovertreding met de plaatselijke wetten in bijvoorbeeld Brazilië, Indonesië enCentraal-Afrika.

Ontbossing veroorzaakt 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In Kopenhagen moet nu beslist worden over de financiering van de industrielandenom ontbossing tegen te gaan. De toegekende financiering moet in verhoudingstaan tot wat er op het spel staat. Maar het mag ook geen blanco cheque zijnvoor regimes die hun land slecht besturen. Allerlei particuliere groepen(bosbouwbedrijven, agro-industriële bedrijven, enz.) loeren al naar hetfinanciële pakket dat bedoeld is als steun voor de strijd tegen de ontbossing.Zij willen die graag afwenden als hulp aan de `duurzame vernietiging' van hetbos.

Elk akkoord en alle financiering waarover in Kopenhagen wordt beslist, moet ookrekening houden met het belang van onze bossen voor de wereldwijdebiodiversiteit en moet respect opbrengen voor de rechten van de plaatselijke eninheemse bevolking. René Ngongo van Greenpeace Congo, die zopas de alternatieveNobelprijs (Right Livelihood Award) kreeg voor zijn strijd voor het Congolesewoud, is in Parijs om die boodschap kracht bij te zetten.

Onderwerpen