Europese wetgeving over illegale houtkap in stroomversnelling

Nieuwsartikel - 30 januari, 2009
Deze week zijn de Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement eindelijk gestart met de verdere besprekingen van de Europese boswetgeving. De EU is een van de grootste afzetmarkten voor tropisch hout ter wereld. 20 tot 40 % van de wereldwijde industriële houtkap gebeurt illegaal. Dat is niet eens zo verwonderlijk, want de houtmarkt is een van de minst gereglementeerde markten ter wereld.

Activisten voeren actie voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel tegen illegaal hout.

Greenpeace vraagt al jaren aan Europa om zijn verantwoordelijkheid te nemen en te vermijden dat illegaal gekapt hout op de Europese markt terechtkomt. Toen de Europese Commissie vorig jaar in oktober een wetsvoorstel publiceerde, ging de bal eindelijk aan het rollen. Meer dan 125.000 Greenpeacesympatisanten ondertekenden een petitie voor een ambitieuse boswet. Jammer genoeg leverde de Commissie een zwakke tekst af met verschillende achterpoortjes en weinig aandacht voor een goed controle- en verificatiesysteem.

Greenpeace rekent nu op de Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement om een stevige wettelijke basis uit te werken die de invoer van illegaal hout in Europa een halt toeroept. Beide instellingen zijn deze week gestart met de bespreking van het commissievoorstel. De ministers zullen eind maart hun conclusies trekken, terwijl in het Europees parlement op 17 februari een eerste cruciale stemming plaatsvindt.

Bossen en klimaat

Voor Greenpeace is het cruciaal dat de EU meer werk maakt van de strijd tegen ontbossing. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en het overleven van verschillende volkeren, maar ze spelen ook een grote rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde. 20 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van ontbossing. Dat betekent dat de wetsbesprekingen over houtkap ook erg belangrijk zijn in aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen in december.

Onderwerpen