Greenpeace expeditie stuit op grootschalige illegale houkap in Kameroen.

Nieuwsartikel - 11 oktober, 2005
In September organiseerden de Belgische forest campaigner Filip Verbelen en zijn Italiaanse collega Sergio Baffoni opnieuw een expeditie naar de regenwouden van Kameroen. Het doel van de reis was informatie te verifiëren van de lokale bevolking over een grootschalige illegale houtkapoperatie door een Italiaanse bosexploitant.

Sergio Baffoni tijdens de expeditie naar het regenwoud van Kameroen. Hij stootte er met collega Filip Verbelen op een grootschalige illegale houtkapoperatie die door een Italiaanse bosexploitant was georganiseerd.

Hun bevindingen waren schrijnend en de "geruchten"  van debevolking bleken pertinent: de Italiaanse exploitant had het voorbijejaar een grootschalige houtkapoperatie georganiseerd in een bosgebiedwaarvoor hij helemaal geen vergunning had ! De campaigners vonden ereen wirwar van houtkapwegen, massa's achtergelaten boomstammen in hetbos en een boze bevolking die helemaal niet gebaat is bij deze illegaleexploitatie.  Zij raamden dat op die manier ongeveer 1000 hectareregenwoud op een illegale manier werd vernietigd ! Greenpeace kon ookaantonen dat de houtkappers vaak onder één hoedje spelen met de lokaleautoriteiten om deze illegale houtkap te organiseren.

Bovendien heeft dit Italiaanse bedrijf een zagerij in de hoofdstadYaoundé waar de illegaal gekapte boomstammen samen verwerkt worden metboomstammen die wél op een wettelijke manier worden gekapt. Helaas: van zodra het zaaghout de zagerij verlaat zijn de illegalestammen "witgewassen" en wordt dit hout vescheept naar onze havens inEuropa.  En vandaar gaat het dan naar Europese ramenfabrikanten,meubelmakers, .... voor onze ramen, deuren, tafels, ...

Hoe absurd het ook mag klinken: Europese lidstaten hebben geen enkeljuridisch instrument om illegaal geproduceerd hout van de Europesemarkt te weren. Greenpeace is daarom een grote politieke campagnegestart in Europa om deze absurde situatie aan te klagen. Concretecase-studies zoals deze moeten daarbij helpen.

Focus op de oerbossen van het Congobekken

Klik hier om alles te lezen over de oerbossen van het Congobekken!

Onderwerpen