Greenpeace verzoekt landbouwministers om besmetting van zaaizaad door GGO's te voorkomen

België neemt in dit dossier een vooruitstrevend standpunt in, zal het ook worden gehoord?

Nieuwsartikel - 2 oktober, 2003
Deze ochtend, bij de start van de vergadering van de Raad van Ministers in Brussel, overhandigden Greenpeace-actievoerders zakjes gecertificeerd GGO-vrij zaad uit Oostenrijk aan de landbouwministers van België (mevrouw Laruelle voor het federale niveau en de heer Ludo Sannen voor Vlaanderen), Duitsland, Oostenrijk en Italië; om de contaminatie van zaden door GGO's ter sprake te brengen. Greenpeace raadt de ministers aan om een zuiverheidsstandaard voor zaden op te stellen in alle Europese landen en dringt erop aan dat ze zich verzetten tegen de plannen van de Europese Commissie om de besmetting van zaad te legaliseren. Tot nu toe is Oostenrijk het enige land met een wettelijk systeem om te voorzien in zuivere zaden voor landbouwers. Greenpeace verheugt zich over de vooruitstrevende houding van België in dit dossier bij de aanvang van de Raad.

war march

Zeer binnenkort wordt op Europees niveau een beslissing genomen betreffende GGO's in gangbaar en biologisch zaaizaad. De voorgestelde tolerantiedrempels liggen echter veel te hoog. De Europese Commissie wil tot 0,3 en 0,7% GGO's toelaten in gangbare en biologische zaden. Onder die drempel zou zaad niet geëtiketteerd moeten worden als GGO-zaad.

Indien het voorstel van de Commissie zou aanvaard worden, zou dit leiden tot grootschalige en ongecontroleerde verspreiding van GGO's in de hele Europese Unie. Het terughalen van GGO-gewassen, indien noodzakelijk, zou zo goed als onmogelijk worden.

Heading

"Zaden zijn de basis van landbouwproductie en van ons voedsel, zij hebben speciale bescherming nodig", waarschuwt Karen Simal van Greenpeace. "Tests tonen duidelijk aan dat zaadbedrijven zaden GGO-vrij kunnen houden, dus is er geen noodzaak om een drempel in te voeren voor GGO-besmetting in gangbare zaden", legt Simal uit. "De Belgische ministers Sannen en Laruelle hebben vanmorgen hun intentie bevestigd om te pleiten voor een zo laag mogelijke besmettingsdrempel. Deze verantwoorde houding verheugt ons. Ludo Sannen, Vlaams minister van Landbouw heeft me bevestigd dat het zijn intentie is om van Vlaanderen een GGO-vrije zone te maken. Sabinie Laruelle treedt Ludo Sannen bij in zijn intentie om maatregelen te treffen die de keuzevrijheid van de consument vrijwaren".

De tolerantiedrempels voor zaden die de Commissie voorstelt, zullen leiden tot de besmetting van de hele voedselketen. Ze zullen maken dat het steeds moeilijker en duurder wordt voor landbouwers en voor de voedingsindustrie om GGO-vrije producten te bezorgen aan consumenten. Deze ongeëtiketteerde besmetting van zaden zou vooral kritiek zijn voor biologische boeren.

De milieurisico's die gepaard gaan met de besmetting van zaaizaad zijn van die aard dat het essentieel is dat andere landen de Belgische bekommernis delen.

"Er bestaat niet zoiets als "coëxistentie" als elk lot van zaden besmet is door GGO's", legt Karen Simal uit. "We dringen erop aan dat ministers en de EU-Commissie dit onderwerp ernstig bespreken en om het Europees Parlement bij het debat te betrekken. We vragen de ministers om het huidige voorstel te verwerpen en om in plaats daarvan een strikt zuiverheidsregime te vragen voor zaden."

Vandaag bespreken ministers op de Raad de richtlijnen van de Commissie (1) over "coëxistentie", of het samengaan van conventionele en biologische landbouw en GGO-landbouw. "De zuiverheid van de zaden is de allerbelangrijkste factor die zal bepalen of coëxistentie en keuzevrijheid mogelijk zijn of niet", zegt Karen Simal.

Onderwerpen
Tags