Groene stroom hoeft consument niets extra te kosten

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 4 mei, 2010
Nadat eerder offshore windenergie de wind van voren kreeg, liggen nu vooral zonnepanelen onder vuur. Greenpeace plaatst kritische vraagtekens bij de eenzijdige en misleidende informatie. Als we niet massaal investeren in groene stroom, gaat ons dat op termijn gigantisch veel kosten. Daarom moet de overheid nu het juiste kader scheppen.

Groene stimuli, voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, liggen onder vuur.

Wie energie opwekt via windmolens, biomassa of zonnepanelen, krijgt daarvoor van de overheid zogenaamde groenestroomcertificaten. Volgens netbeheerder Eandis loopt de kost van deze certificaten aardig op en zal dat leiden tot een forse prijsstijging van 20 procent. Maar zal het wel zo'n vaart lopen?

Klimaatverandering

Vooreerst mogen we het bredere plaatje niet uit het oog verliezen. Wetenschappers stellen unaniem dat onze uitstoot van broeikasgassen snel én drastisch naar omlaag moet, willen we vermijden dat het klimaat volledig ontspoort. Om aan de Europese normen te voldoen, zal België veel meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen moeten halen én die elektriciteit efficiënter moeten gebruiken. Voor ons land kunnen we niet om offshore windenergie heen als essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix. Het is aan het beleid om te zorgen dat windenergie haar potentieel kan waarmaken.

Compensatie

De financiële steun aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie is in feite niet meer dan een compensatie, en geen subsidie. Een compensatie voor de historische steun aan fossiele brandstoffen en nucleaire technologie, en voor de vermeden milieuschade door fossiele brandstoffen of kernenergie.

Misleidend

De sectorfederatie voor fotovoltaïsche zonne-energie, BelPV, noemt de cijfers van Eandis misleidend. De aankoop van groenestroomcertificaten kostte de netbeheerders vorig jaar 45,6 miljoen euro, wat een minimale meerkost betekent, aldus BelPV. Een doorsneegezin met een verbruik van 4.000 kWh per jaar zal in 2009 ongeveer 5 euro meer betalen.

Bovendien betalen de consumenten vooral voor vervuilende 'groene stroom', zoals het bijstoken van biomassa in oude steenkoolcentrales en afvalverbranding. Greenpeace vraagt dat die subsidies onmiddellijk worden stopgezet.

Woekerwinsten van Electrabel

Zeggen dat de consumenten veel betalen voor zonnepanelen gaat dus niet op. Wel betalen de consumenten ieder jaar tot zo'n 2,3 miljard euro te veel aan Electrabel/GDF Suez, afhankelijk van de elektriciteitsprijzen op de markt. Dit geld (de zogenaamde 'stranded benefits') moet volledig gerecupereerd worden. Ter vergelijking: voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 4.000 kWh is dat 142 euro per jaar, ofwel 28 keer de meerkost door zonnepanelen!

Met dit geld kunnen niet alleen veel zonnepanelen worden geplaatst worden of windmolens geïnstalleerd. Het kan ook een financiële steun betekenen voor gezinnen die hun huis beter willen isoleren voor de komende winters. Naast ecologisch, is dat natuurlijk economisch en sociaal. Als een volgende regering een degelijk beleid voert, hoeft groene stroom de consument eigenlijk niks extra te kosten. Op termijn bespaart het ons zelfs zeer veel geld omdat we minder olie, gas of uranium moeten invoeren uit het buitenland. Uit energiescenario's blijkt immers dat niet massaal investeren in groene stroom ons op termijn gigantisch veel gaat kosten.

Iedereen wint dus eigenlijk met groene stroom, behalve het Franse GDF-Suez dat nu de woekerwinsten opstrijkt. Hopelijk laat de nieuwe regering zich niet opnieuw met handen en voeten aan kernenergie binden.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.