Handel in illegaal hout nu écht verboden

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 4 maart, 2013
Dankzij een nieuwe Europese wet is het vanaf nu verboden om illegaal gekapt hout op de markt te brengen. Dat is een stap in de goeie richting om het overblijvende regenwoud te beschermen. Maar zowel hier als in de producerende landen, zal er veel werk zijn om de naleving op een doeltreffende manier op te volgen.

Le bois coupé illégalement au Congo RDC.

Al jaren ijveren we voor een wet die illegaal hout uit de handel weert. Tot voor kort was er geen enkel juridisch middel om op te treden tegen illegaal gekapt hout dat toch op de markt kwam. Die straffeloosheid zette de rem op alle inspanningen om het probleem aan te pakken. Daar komt een nu een eind aan met de EU Timber Regulation (EUTR) die op 3 maart van kracht werd.

Na de Verenigde Staten en Australië maakt nu ook de EU werk van regels om de handel in illegaal hout tegen te gaan. Zo draagt ook Europa bij aan de strijd tegen ontbossing. Dat is hard nodig omdat ons continent een belangrijke afzetmarkt is voor hout uit de grootst overblijvende concentraties van tropisch regenwoud (Amazone, Congobekken en Indonesië).

Strijd tegen verboden praktijken

In producerende landen zoals Congo, gaat de houtkap gepaard met allerlei flagrante overtredingen. Veel te vaak rooien bedrijven buiten de toegestane terreinen, ze kappen meer bomen dan mag en ze ontduiken belastingen. Dat heeft zware gevolgen voor die landen. Zo lopen ze inkomsten mis die hard nodig zijn om hun kwetsbare economie te ondersteunen. Volgens Interpol loopt dit verlies aan belastingsgeld wereldwijd op tot tien miljard dollar per jaar.

Ook de plaatselijke bevolking is de dupe van het roekeloze optreden van multinationals in de bosbouw. Corruptie is dagelijkse kost en de Congolese overheden hebben niet de middelen om de sector effectief te controleren.


Hout uit Congo: al te vaak illegaal

Greenpeace publiceerde recent een  rapport dat nog eens aantoont op welke schaal de bosbouw in Congo doordrongen is van onwettelijke praktijken. Congo Bij een terreinonderzoek in februari 2013 konden we vaststellen dat er nog niet veel veranderd is, ondanks de nieuwe Europese wet in het vooruitzicht. Een Nederlandse tv-zender volgde ons onderzoek en maakte deze reportage

sitestat

Volgens de nieuwe regels moeten Europese handelaars nu kunnen aantonen dat ze het maximum doen om het risico uit te sluiten dat ze illegaal hout invoeren. Alles wijst erop dat dat een quasi onmogelijk opdracht wordt...


Controles in België

Nu ligt de bal in het kamp van de lidstaten. De Belgische overheden moeten de nodige middelen en controles inzetten om de naleving van de EUTR-regels te verzekeren. Als dat niet gebeurt, heeft de wet geen kans op slagen. Dat is voor ons land erg belangrijk, omdat de haven van Antwerpen een belangrijke toegangspoort is voor hout uit Congo op de Europese markt. In het parlement werden daarover al verschillende vragen gesteld. Greenpeace vond pas nog boomstammen die illegaal gekapt werden in de Antwerpse haven

De Congolese bevolking, het klimaat en de biodiversiteit verdienen een correcte toepassing van deze wet. Greenpeace zal dit in België nauwlettend opvolgen.

 

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.