Import van houtpellets vreet aan Canadese bossen

Rapport waarschuwt voor milieugevaren van biomassa

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 2 november, 2011
Biomassa is het toverwoord geworden in de strijd tegen onze CO2-uitstoot. Maar hoe groen zijn de houtpellets die we massaal uit Canada laten aanslepen? Het is hoog tijd om de 'boom' in houtige biomassa op Europees niveau te koppelen aan strikte duurzaamheidsvoorwaarden.

Greenpeace zet in het recente rapport "Fuelling a BioMess" de feiten op een rijtje. In 2010 voerde de Europese Unie 2,5 miljoen ton houtpellets in. Nederland, Groot-Brittannië en België importeerden samen 1,2 miljoen ton uit Canada, waarbij 70 procent van de vezels rechtstreeks uit het bos afkomstig waren. Dat is een stijging van 700 procent in minder dan 8 jaar tijd. Deze groei zal zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.

Niet CO2-neutraal

Zo dreigen natuurlijke en unieke wouden in de wereld, zoals de boreale bossen van Canada,  te verdwijnen. Het is al helemaal zinloos om deze intact gebleven bossen op te offeren, aangezien alles erop wijst dat pellets geen geschikt antwoord bieden op de klimaatverandering. Bij de ontginning van bossen komt immers ook veel CO2 vrij. Het duurt verschillende decennia (soms zelfs meer dan een eeuw) vooraleer nieuwe bomen volwassen zijn en dezelfde hoeveelheid CO2 kunnen absorberen die bij de verbranding van biomassa vrijkomt. Dat biomassa CO2-neutraal is, zoals vaak beweerd wordt, klopt dus niet.

Daarom moet de Europese Unie ervoor zorgen dat het gebruik van biomassa als energiebron gebonden is aan maatregelen die verhinderen dat de toekomst van natuurlijke bossen op het spel wordt gezet. Binnen de EU moeten België en zijn gewesten de doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie tegen 2020 blijven ondersteunen, maar de invulling daarvan moet grondig herbekeken worden.

Oude steenkoolcentrales

Hoe kunnen we er concreet voor zorgen dat de productie van houtpellets niet aan ongerepte wouden vreet? Op hun grondgebied moeten België en de EU garanderen dat houtige biomassa niet van natuurlijke bossen afkomstig is. Ze moeten erover waken dat de productie van houtige biomassa aan bindende duurzaamheidscriteria voldoet. Bovendien mag houtige biomassa niet de plaats innement van andere hernieuwbare energiebronnen met een grotere energetische efficiëntie. Tot slot kan het niet de bedoeling zijn dat houtige biomassa wordt gebruikt wordt als excuus om geen werk te hoeven maken van energie-efficiëntie en energiebesparing.

Om energetisch efficiënt te zijn, moet biomassa worden gebruikt in centrales met een hoog rendement. Dat is niet altijd het geval, zeker niet wanneer biomassa wordt opgestookt in oude steenkoolcentrales. In Vlaanderen gaan de meeste groenestroomcertificaten naar biomassaprojecten die op dit vlak erg dubieus zijn. We hebben ons rapport dan ook aan de betrokken Belgische ministers bezorgd.

Lees meer:
>> Veelgestelde vragen over biomassa
>> Rapport "Fuelling a BioMess" over biomassa
>> Briefing over de rol van de Europese Unie inzake biomassa

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.