Indonesisch moratorium op nieuwe kapconcessies

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 28 mei, 2010
De Indonesische president Yudhoyono kondigde gisteren aan dat zijn land een moratorium van twee jaar zal instellen op nieuwe concessies die leiden tot een verdere vernietiging van de Indonesische bossen. Hij deed deze aankondiging naar aanleiding van een internationale conferentie over bossen en klimaat die momenteel plaatsvindt in Oslo.

Zolang het moratorium niet uitgebreid wordt en ook de reeds toegekende kapvergunningen omvat, en zolang het niet onmiddellijk van kracht wordt, gaat de ontbossing onverminderd door.

De beslissing past in het kader van het engagement dat Indonesië wil opnemen bij de strijd tegen de klimaatverandering. Vorig jaar al beloofde het land om zijn uitstoot van broeikasgassen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit ontbossing, met 41 % terug te dringen.

Dit moratorium maakt deel uit van een bilateraal akkoord met Noorwegen, waarbij de Noren 1 miljard dollar vrijmaken voor het behoud van de bossen in Indonesië.

We zijn blij met het initiatief van president Yudhoyono als een eerste stap in de goede richting, maar zolang het moratorium niet uitgebreid wordt en ook de reeds toegekende kapvergunningen omvat, en zolang het niet onmiddellijk van kracht wordt, gaat de ontbossing onverminderd door. Daarom vraagt Greenpeace de omzetting van dit engagement in een presidentieel decreet met onmiddellijke ingang.

Centen voor het klimaat

Tegelijkertijd werd in Oslo de eerste grote concrete financiële toezegging gedaan voor de bescherming van bossen in het kader van het behoud van het klimaatevenwicht. Gezien de mislukking van de conferentie van Kopenhagen eind 2009 is dit een belangrijk signaal. Naast Noorwegen deden ook Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de VS, Japan en Australië een belangrijke duit in het zakje.

Samen leggen zij 4 miljard dollar op tafel. De hamvraag is nu hoe deze middelen zullen worden aangewend. Greenpeace vraagt dat ze ingezet worden om zowel de tropische bossen als de biodiversiteit te beschermen, met respect voor de rechten van inheemse volkeren en waarschuwt voor initiatieven die eerder een financiële ondersteuning betekenen voor de houtkap- en agro-industrie onder het mom van zogenaamd 'duurzaam bosbeheer'.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.