"We hopen op een Braziliaanse lente”

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 11 april, 2012
De Nederlandse Hilde Stroot werkt momenteel in Brazilië mee aan onze bossencampagne. We vroegen haar meer informatie over de zogenaamde nulontbossingswet ("Zero Deforestation"), een van de projecten waar Greenpeace met de Rainbow Warrior op de Amazone aandacht voor eist.

Hilde Schroot op de Rainbow Warrior

Wat houdt een nulontbossingswet precies in?
Het is eigenlijk een heel eenvoudige initiatiefwet die ontbossing in heel Brazilie verbiedt. Er zijn wel uitzonderingen voor inheemse gemeenschappen in het voorstel opgenomen en de eerste vijf jaar zijn ook kleine boeren uitgezonderd, zodat er alternatieven kunnen worden gezocht voor hun slash-and-burn landbouwtechniek. Als deze wet wordt aangenomen, vervangt ze ook de huidige bossenwet. Het is als het ware het Braziliaanse democratische antwoord op de pogingen van de landbouwlobby en grootgrondbezitters om de huidige boswet te verwateren.

Staan de Brazilianen open voor dit burgerinitiatief?
Dit is niet het eerste burgerinitiatief in Brazilië, dus het is geen nieuw fenomeen voor hen. Het is onze inschatting dat de Brazilianen hiervoor openstaan. Velen voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek die nu onder druk van een zware landbouwlobby de huidige bossenwet probeert af te zwakken. Zo’n 80 procent van de Brazilianen wil dat helemaal niet. We hopen dan ook op een soort groene, Braziliaanse lente.

In de eerste week van de campagne hebben we al meteen tal van steunbetuigingen gekregen vanuit alle hoeken van de Braziliaanse samenleving. Na een aantal dagen stond de teller al op 25.000 online handtekeningen.

Maar de grootste uitdaging is om ook de nodige handtekeningen op papier te verzamelen. Als je er 1,4 miljoen nodig hebt, is dat is natuurlijk enorm veel werk. Met de Rainbow Warrior doen we enkele grote steden aan waar we hopen vele handtekeningen te kunnen verzamelen.

Krijgen jullie steun van de bevolking in het Amazonegebied?
Ja, de steunbetuiging hier in het Amazonewoud is overweldigend. Er zijn heel wat lokale ngo's en gemeenschappen die mee hun schouders willen zetten onder de campagne. Het is eerder andersom voor veel gemeenschappen hier: zij vechten al jaren voor behoud van hun bossen en ervaren deze wet als steun in hun strijd.

De wet is dus bovenal een gezamenlijk gedragen initiatief van allerlei ecologische en sociale organisaties, inheemse groepen, vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen enzovoort. Allemaal zullen ze meehelpen om de benodigde handtekeningen te verzamelen. In Santarem hadden we bijvoorbeeld een bijeenkomst met 55 gemeenschapsleiders aan boord van de Rainbow Warrior. Er werd gesproken over de BR 163 en alle problemen die de asfaltering van deze weg veroorzaakt waaronder illegal houtkap en invasie in beschermde bosgebieden. Al deze gemeenschapsleiders maar ook de federatie van kleinschalige producenten van Para (Fetagri Para) om er een te noemen, gaan de wet ondersteunen en zullen helpen bij het verzamelen van handtekeningen.

En gisteren was er aan boord van de  Rainbow Warrior een bijeenkomst waarop 300 inheemse gemeenschappen uit het Amazonegebied opriepen om te stoppen met de ontbossing in het reservaat Verde Para Sempre. Dit gebied wordt geteisterd door houtkappers en boeren die binnendringen en stukken bos leegkappen. Ook deze gemeenschappen voelen zich enorm gesteund door de initiatiefwet en doordat Greenpeace hen een platform biedt met de Rainbow Warrior en hun verhaal wereldkundig maakt.

woensdag 11 april 2012

Greenpeace vergadert met inheemse gemeenschappen aan boord van de Rainbow Warrior.

 

In welke mate is dit wetsontwerp aanvullend op de huidige bossenwetgeving?
Het vervangt de huidige bossenwetgeving, omdat dit een recentere invulling is van de wet en dus wettelijk geldend is. Maar het kan niet alle facetten van de huidige bossenwet vervangen. Als de voorgestelde bossenwet realiteit worden, dan betekent dat amnestie voor diegenen die in het verleden illegaal hebben ontbost. De nulontbossingswet kan daar niets aan veranderen.

Maar het houdt wel nieuwe ontbossing tegen. De voorgestelde bossenwet zou bijvoorbeeld toestaan dat een boer in het Amazonegebied de helft van zijn land mag ontbossen in plaats van de huidige 20 procent. De nulontbossingswet zal dit weer terugdraaien, er mag dan simpelweg géén ontbossing meer plaatsvinden. 

Welke rol kunnen de mensen uit België spelen ?
Om te beginnen kunnen mensen in België blijk geven van hun ondersteuning. Ze kunnen zelf het burgerinitiatief niet tekenen, maar wel aangeven achter deze wet te staan waardoor de Brazilianen zich moreel gesteund voelen in hun strijd.

Ook kunnen mensen in België op zoek gaan naar Braziliaanse vrienden en kennissen, we zullen daarvoor nog een specifieke applicatie lanceren waardoor je online kan zoeken, maar iedereen die al een Braziliaan kent, kan natuurlijk vertellen wat er daar gebeurt zodat het nieuws zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Tot slot wordt de wet in behandeling genomen van zodra we 1,4 miljoen handtekeningen hebben. Dan gaat het er echt om spannen. Op dat moment hebben we internationaal de steun nodig van zoveel mogelijk mensen zodat de Braziliaanse politici het gevoel krijgen dat de hele wereld meekijkt, en ze niet in een achterkamertje deze initiatiefwet kunnen afschieten.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.