Klimaat: de internationale gemeenschap maakt (een beetje) vooruitgang

12e klimaatconferentie in Nairobi, Kenia

Nieuwsartikel - 21 november, 2006
Na twee weken overleg hebben de regeringen voor de eerste keer tijdens internationale klimaatonderhandelingen erkend dat het noodzakelijk is om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te halveren. Enkel zo kan de temperatuurstijging immers onder de 2 graden Celsius gehouden worden ten opzichte van de pre-industriële periode.

De 12e klimaatconferentie in Nairobi, Kenia

"In Nairobi is een belangrijke vooruitgang geboekt die ervoor moet zorgen dat er geen kloof is tussen de eerste fase van het Kyoto-protocol en de

periode na 2012," aldus Laetitia De Marez van Greenpeace. "Dat is goed,

maar er is nog heel veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de

politieke besluitvorming het beangstigende ritme van de

klimaatverandering kan volgen."

De klimaatconferentie, de eerste in sub-sahara Afrika, leverde ook

enkele belangrijke stappen vooruit op voor de ontwikkelingslanden. De

arme landen worden immers het ergst getroffen door een

klimaatverandering, die in de eerste plaats door de geïndustrialiseerde

landen opgewekt is. Tijdens de conferentie van Nairobi werden de

principes overeengekomen van het 'Adaptation Fund', een financieel

instrument om de meest arme en kwetsbare mensen te helpen zich aan te

passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoewel er vooruitgang geboekt is in Nairobi, is er nog een groot verschil tussen de dringende oproepen tot actie tegen de klimaatverandering, en de matige ambitie die nu door de regeringen getoond wordt. In de pers regent het berichten over het veranderende klimaat, de bevolking maakt zich steeds meer zorgen en de druk om harde actie neemt toe. Maar veel van de strenge maatregelen die nodig zijn om de klimaatverandering te stoppen, werden verschoven naar volgend jaar of kwamen helemaal niet ter discussie.

Een aantal regeringen, die vervuilende industrie verkiezen boven het redden van ons klimaat, zullen natuurlijk nooit graag harde maatregelen nemen, maar toch is dat dringend nodig als we de klimaatverandering willen stoppen. De ministers ontmoeten elkaar immers amper één keer per jaar gedurende een week tijdens de VN klimaatonderhandelingen, maar de broeikasgassen blijven dag na dag in onze atmosfeer terechtkomen en het klimaat verandert sneller dan ooit.

Onderwerpen