België ontsnapt niet aan klimaatverandering

UCL publiceert rapport over gevolgen voor ons land

Nieuwsartikel - 22 september, 2004
Op vraag van Greenpeace hebben wetenschappers van de Université Catholique de Louvain (UCL) een rapport geschreven over de gevolgen van de klimaatverandering voor België. Professor Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix gingen systematisch na welke gevolgen België zou ondervinden van de stijgende temperatuur. Uit het rapport blijkt duidelijk dat ons land niet gespaard zal blijven.

Ook België ontsnapt niet aan de gevolgen van de klimaatverandering

De gemiddelde temperatuur zal tegen het einde van deze eeuw (in vergelijking met het eind van de 20ste eeuw) stijgen met 1,7 tot 4,9 ºC in de winter en met 2,4 tot 6,6 ºC in de zomer. De neerslag stijgt met 6 tot 23 % in de winter. In de zomer gaan de projecties van een status quo tot een daling met de helft.

Met andere woorden: koude winters zullen geleidelijk verdwijnen, maar 'dodelijke hittegolven' zoals de zomer van 2003 worden steeds frequenter. Het aantal overstromingen zal zeer waarschijnlijk stijgen, terwijl waterschaarste dreigt in de zomers.

Onze kust krijgt te maken met drie soorten impact: toenemende erosie van de stranden, een hoger risico op overstromingen tijdens stormen en het feit dat natuurlijke vochtige gebieden verdwijnen of verschuiven naar het binnenland.

Sommige gevolgen voor de biodiversiteit zijn nu al vastgesteld in Europa. Talrijke soorten zoals libellen, mieren en vlinders uit de warmere streken schuiven op naar het noorden. Dat effect wordt sterker in de loop van deze eeuw. Boomsoorten zoals de beuk en de eik verdwijnen uit België en de structuur van de ecosystemen kan diepgaand wijzigen.

De klimaatverandering zal vooral in de ontwikkelingslanden een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Maar ook in België zullen de gevolgen zich kunnen laten voelen. In de extreem warme zomer van 2003 stierven bijna 1.300 mensen aan de hitte. Dergelijke zomers kunnen de regel zijn tegen het einde van deze eeuw. Ook een hoger aantal gevallen van de ziekte van Lyme is mogelijk door de toename van het aantal teken, de dragers van de ziekte.

Tegen het einde van deze eeuw zal het water met tussen 9 en 88 cm stijgen. België kan zich daartegen wapenen met hogere dijken. Maar over duizend jaar kan het water - in een gemiddeld scenario - tot 8 meter stijgen, waardoor een aantal steden zoals Antwerpen en Knokke, en een groot deel van Nederland onder het gemiddelde zeeniveau komen te liggen.

Er staat een kostprijs op het vermijden van de gevaarlijke klimaatverandering, maar niets doen zal ontzettend veel meer kosten. Om de gevolgen beheersbaar te houden, moeten we de temperatuursstijging beperken tot 2ºC boven de temperatuur van vóór de industrialisering. Voor een geïndustrialiseerde land zoals België betekent dit: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 80% tussen nu en 2050. "Ik hoop dat dit rapport tot nadenken zal stemmen," zei professor van Ypersele bij de voorstelling van het rapport. "Want helaas hebben wij geen reserveplaneet."

Het volledige rapport in pdf

De samenvatting in pdf

De stijging van het zeeniveau in beeld

Onderwerpen