Vier Belgische toppolitici pleiten voor een wereld zonder kernwapens

Nieuwsartikel - 19 februari, 2010
Greenpeace is samen met de Belgische vredesbewegingen bijzonder blij met het opiniestuk van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt waarin zij pleiten voor een kernwapenvrije wereld. Hiermee sluiten de Belgische toppolitici zich aan bij de oproep van president Barack Obama. Het is nu aan de Belgische regering om onmiddellijk werk te maken van een echte kernontwapening.

Greenpeace activisten verkleed als nucleaire raketten proeren het Nato-hoofdkwartier in Brussel te bereiken. Ze worden in de velden gearresteerd voor ze daar in slagen.

2010 is cruciaal jaar voor nucleaire ontwapening

De stellingname van deze vier belangrijke politici komt op een perfect moment. Ook verschillende politici uit andere landen die in de voorbije decennia topfuncties bekleedden, hebben zich onlangs uitgesproken voor een wereld zonder kernwapens. Op 3 mei start de Toetsingsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag in New York. In de loop van dit jaar zal ook het Strategisch Concept van de NAVO worden herbekeken. Er zijn geen goede redenen om nog kernwapens te hebben.

Kernwapens moeten de wereld uit

Ons land moet in de komende onderhandelingen een vernieuwende rol spelen. België kan samen met andere Europese landen werk maken van een kernontwapening binnen Europa. Dit zou een belangrijke en inspirerende stap zijn naar een kernwapenvrije en veiligere wereld. Enkel zo kunnen we de oncontroleerbare verspreiding van kernwapens tegengaan.

Bomspotting op 3 april in kleine Brogel

Op zaterdag 3 april 2010 voeren wij massaal actie aan de Europese NAVO-kernwapenbasissen in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije en Groot Brittanië. Samen met Vredesactie verwacht Greenpeace alle "Bomspotters" in Kleine Brogel, waar op de militaire basis NAVO-kernwapens liggen. We voeren geweldloos actie op en rond het militaire terrein Wij zitten niet mee aan de onderhandelingstafel, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de illegale kernwapenstrategie niet ongestoord wordt uitgevoerd.  

Meer info www.bomspotting.be

Onderwerpen