Al Gore en het IPCC krijgen Nobelprijs, nu is het aan de regeringen

Nieuwsartikel - 12 oktober, 2007
Greenpeace is blij dat de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend aan Al Gore en de internationale experts van het Klimaatpanel van de VN (IPCC). Om de wereldwijde CO2 uitstoot drastisch te doen dalen, zijn bindende engagementen noodzakelijk. Ook na 2012, wanneer het Kyotoakkoord afloopt.

Al Gore

Zehebben er allebei toe bijgedragen om het klimaat hoog op de agenda teplaatsen. Het IPCC heeft met de publicatie van nauwkeurige wetenschappelijkerapporten de laatste twijfels over deklimaatverandering van tafel geveegd. Al Gore heeft politici en hetgrote publiek wereldwijd wakker geschud om zich in te zetten tegen deopwarming van de aarde.

Detoekenning van deze Nobelprijs moet politici in België en derest van de wereld er toe aanzetten om zich concreet in te zettenvoor het klimaat. Ze krijgen daarvoor de kans in deregeringsonderhandelingen voor het Belgische Federale Parlement entijdens de onderhandelingen over het klimaatverdragna Kyoto die in december in Bali plaatsvinden.

Maaru kunt uiteraard ook uw steentje bijdragen in de strijd tegen deklimaatverandering door zuining om te springen met energie en tekiezen voor klimaatvriendelijke oplossingen.

Weerde peer!

Schakel over naar groene stroom

Onderwerpen