Europese paling besmet met gevaarlijke chemische stoffen

Nieuwsartikel - 3 november, 2005
Uit de nieuwe studie 'Swimming in Chemicals' die Greenpeace publiceerde, blijkt dat palingen overal in Europa besmet zijn met gevaarlijke chemische stoffen. De palingen werden gevangen in tien verschillende landen in de Europese Unie, en bevatten gevaarlijke chemicaliën die door de mens gemaakt zijn. De bewuste stoffen worden gebruikt bij de productie van talrijke consumptiegoederen, waaronder gsm's en computers. Ze hebben verschillende eigenschappen die toxicologen zorgen baren.

De Belgische palingen werden gevangen in een semi-landelijke regio: het oude kanaal Charleroi-Brussel ter hoogte van Arquennes (dicht bij Nijvel).

Europese paling besmet met gevaarlijke chemische stoffen

Uit de nieuwe studie 'Swimming in Chemicals' die Greenpeacepubliceerde, blijkt dat palingen overal in Europa besmet zijn metgevaarlijke chemische stoffen. De palingen werden gevangen in tienverschillende landen in de Europese Unie, en bevatten gevaarlijkechemicaliën die door de mens gemaakt zijn. De bewuste stoffen wordengebruikt bij de productie van talrijke consumptiegoederen, waarondergsm's en computers. Ze hebben verschillende eigenschappen dietoxicologen zorgen baren.

De resultaten voor België situeren zich in het Europese gemiddelde. Hetrapport volgt op gelijkaardige studies die de aanwezigheid vangevaarlijke chemische stoffen vaststelden in ons huisstof, regenwater,ons bloed en in het navelstrengbloed.

Hoewel de sluipende vervuiling opnieuw aan het licht gebracht is,bestaat er een oplossing voor het probleem. Wat bijvoorbeeld degebromeerde vlamvertragers betreft, hebben verschillende fabrikanten alvoor alternatieve productiemethoden gekozen om de gevaarlijke stof tevermijden. Dat is het geval voor Sony, Sony Ericsson en Samsungbijvoorbeeld. Bovendien heeft de Europese unie een hervorming van dewetgeving voorgesteld onder de naam REACH. Het is een proces van langeadem dat bijzonder beloftevol is. Zo zou het onder andere verbodenworden om chemische stoffen te verhandelen zonder eerst voldoendegegevens te verzamelen over de mogelijke giftige eigenschappen van diestoffen.

Maar jammer genoeg probeert de industrie met alle middelen om dehervorming tegen te houden en doet ze pogingen om zich aan de nieuwebepalingen te kunnen onttrekken.

In de komende weken moet de hervorming twee belangrijke hindernissennemen: een stemming in het Europees Parlement en de formulering van eenakkoord op het niveau van de lidstaten. Alle ogen zijn momenteelgericht op de Europese mandatarissen. Zij zijn in staat om de industriete verplichten haar verantwoordelijkheid te nemen voor de producten dieze op de markt brengt. Om echt effectief te zijn, is het essentieel datde wettekst het substitutieprincipe bevat. Die bepaalt dat de industriezorgwekkende chemische stoffen moet vervangen door veiligeralternatieven, als die voorhanden zijn.

Wat de palingen betreft: zij hebben met nog andere problemen te kampen:verlies van habitat en klimaatveranderingen om nog van overbevissing tezwijgen...

Onderwerpen