VN bekronen Greenpeacedirecteur in de Amazone

Nieuwsartikel - 9 februari, 2012
Paulo Adario, het hoofd van de Amazonecampagne bij Greenpeace Brazilië, is geen typische held. Maar we zijn trots dat de Verenigde Naties in New York hem vandaag hebben uitgeroepen tot "Forest Hero". Omdat hij er zelf niet mee te koop loopt, vertellen we je graag meer over Paulo's werk.

Het begon allemaal rond 1995, toen hij besliste om te verhuizen van Rio de Janeiro naar Manaus, de hoofdstad van de Amazonestaat. Hier stampte Paulo zijn Greenpeacecampagne voor de bescherming van het Amazonewoud uit de grond. Hij stond er aan het hoofd van een team dat onderzoek deed op het terrein. Dankzij Adario's inspanningen werd de houtkapindustrie voor de eerste maal geïdentificeerd als de belangrijkste reden voor de verwoesting van het Amazonewoud.

Paulo Adario aan het werk

In 2001 had hij de leiding over een ervaren team dat het regenwoud introk om de Deni-indianen te helpen met de afbakening en bescherming van hun land. Uiteindelijk kregen ze het voor elkaar dat 1,6 miljoen hectare ongerept regenwoud officieel beschermd is.

Adario bracht ook nieuwe concepten aan zoals "groene muur", een netwerk van beschermde gebieden die nodig zijn om de noordelijke opmars van industriële ontwikkeling te stuiten. Of "nulontbossing", een rist politieke, sociale en economische initiatieven om een eind te maken aan de ontbossing en tegelijk de levensomstandigheden te verbeteren van alle mensen die in en van het woud leven.

Na een campagne tegen illegale houtkap die in 2003 een moratorium op de internationale handel in mahoniehout opleverde, ontving Paulo doodsbedreigingen van criminele houtexploitanten uit het ganse Amazonewoud. Toch hield hij vol en bleef hij voortwerken aan bilaterale verdragen met internationale en industriële bedrijven die een eind moeten maken aan de illegale vernietiging van regenwoud voor sojaplantages of veeboerderijen. Het sojamoratorium en de overeenkomsten met de veehouders die daaruit voortvloeiden, zijn vandaag nog altijd van kracht.

Paulo heeft het voortouw genomen in een campagne om het Amazonewoud te beschermen, van expedities diep in het regenwoud tot vergaderingen met industriëlen en de coördinatie van internationale publiekscampagnes, die de bosvernietiging aan het licht te brengen en duurzame oplossingen eisen.

 


Deze foto's vertellen slechts een klein deel van Paulo Adario's verhaal in de Amazone, en van het werk dat Greenpeace de voorbije 20 jaar in Brazilië deed.

- Help Paulo actievoeren voor het Amazonewoud, en zeg Dilma dat ze haar veto moet stellen tegen de nieuwe bossenwet!

Onderwerpen