Greenpeace bezet Tsjechisch militair gebied in protest tegen rakettenschild

Nieuwsartikel - 13 juni, 2008
Op 28 april 2008 bezette een team van Greenpeaceactivisten in Brdy (Tsjechië, ten zuidwesten van Praag) de locatie waar de Verenigde Staten een militaire radarinstallatie willen bouwen die kadert in de uitbouw van hun rakettenschild. Bijna zeven weken lang werd een permanent kamp opgetrokken, campagne gevoerd en activiteiten opgezet. Intussen werd de site ontruimd door de militaire ordediensten. Twee Belgische Greenpeacevrijwilligers reisden naar Tsjechië om deze activiteit te ondersteunen.

Activisten in een boomplatform in Peaceland protesteren tegen de plannen van de VS om er een militaire radarinstallatie te bouwen.

Greenpeace richtte het kamp 'Brdy without radar' op. Er werd een groot spandoek van 225 m2 opgehangen en er werden verschillende boomplatformen geïnstalleerd die constant werden bemand met klimmers. Tijdens de bezetting werden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder theater, dans en zelfs een concert. Dit alles onder het toeluikend oog van de politie die permanent in de omgeving patrouilleerde en trachtte te verhinderen dat mensen het gebied betraden.

Het kamp werd bemand door Greenpeaceactivisten van verschillende nationaliteiten. Naast vrijwilligers uit Oostenrijk, Slowakije, Duitsland, Tsjechië en zelfs de VS, namen ook twee Belgische klimmers deel. Zij verbleven er in de eindfase en zorgden er mee voor de permanentie van de platformen in verschillende bomen.

Greenpeace startte deze actie om duidelijk aan te tonen dat de bouw van de militaire installatie niet wenselijk is. "Het leidt ons enkel weg van duurzame internationale betrekkingen, het destabiliseert de politieke verhoudingen in de regio en verhoogt de kans op een reëel gevaar voor een nieuwe (nucleaire) wapenwedloop", aldus Jiri Tutter, algemeen directeur van Greenpeace Tsjechië.

Het rakettenschild, officieel 'National Missile Defence system' (NMD) genaamd en beter bekend als concept onder de korte term 'missile defence', zorgt opnieuw voor behoorlijk wat onrust en gespannen relaties tussen de twee grootmachten Rusland en de VS. Samen met een tiental afweerraketten in Polen zou deze radarinstallatie deel uitmaken van een rakettenschild dat de VS en een groot deel van Europa zou moeten beschermen tegen mogelijke raketaanvallen vanuit landen zoals Iran.

Greenpeace staat met haar directe actie zeker niet alleen in Tsjechië. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat 70 % van de Tsjechische bevolking gekant is tegen deze radarinstallatie. Ook vanuit verschillende andere hoeken werd geprotesteerd. Twee vredesactivisten startten op 13 mei 2008 met een hongerstaking. De Amerikaanse professor en politiek activist Noam Chomsky stak hen een hart onder de riem door zich fors uit te spreken tegen de installatie van een 'missile defence system' in Oost-Europa, dat hij omschrijft als "een quasi-oorlogsverklaring". Ook Bart Staes, Belgisch Europarlementslid (Groen!), betuigde zijn steun aan de hongerstakers.

Bij de aanvang van de zesde week van de bezetting zette Greenpeace de campagne kracht bij door het gebied uit te roepen tot de onafhankelijke staat 'Peaceland'. Deze staat beschikte over een eigen vlag, volkslied, onafhankelijkheidsverklaring en vastgelegde grenzen. Daarnaast werd ook de website www.peaceland.cz gelanceerd met alle info over de nieuwe staat en ook de mogelijkheid om er burger van te worden. Al snel na de oprichting werd Philip Coyle, gerenommeerd expert inzake missile defence en destijds één van de defensietopmannen onder Bill Clinton, ereburger van Peaceland.

Op maandag 9 juni verschenen in de namiddag plots een tiental voertuigen vol gemaskerde militairen die het terrein omsingelden en daarna overgingen tot het arresteren van alle aanwezige 'Peacelandburgers'. Zelfs de klimmers werden uit de bomen gehaald en afgevoerd. Tijdens dit krachtdadig optreden werd alle media geweerd. De actievoerders werden later diezelfde dag nog vrijgelaten maar alle materiaal werd geconfisqueerd.

Hetcampagnewerk en de actie omtrent de radarinstallatie in Brdy vormen geen alleenstaand feit. In het verleden heeft Greenpeace systematisch geprotesteerd toen onder de campagneslogan 'Stop Star Wars', tegen de plannen van de VS voor de bouw en implementatie van eenrakettenschild.

Onderwerpen