Sony Ericsson aan kop van 8ste editie elektronicaklassment

Nieuwsartikel - 25 juni, 2008
Op 18 bedrijven die geëvalueerd werden voor de 8ste editie van het elektronicaklassement, scoren enkel Sony Ericson en Sony meer dan de helft. Nintendo blijft onderaan bengelen. De eisen voor chemicaliënbeleid, inzameling en recyclage zijn aangescherpt en de CO2-uitstoot bij productie en gebruik van elektronica weegt nu ook mee. Dat schudt de kaarten van het klassement door elkaar en wakkert de competitie aan.

'Guide to Greener Electronics'

De 'Guide to Greener Electronics' geeft een score op 10 aan de 18 grootste producenten van gsm's, computers, televisies en spelconsoles. Er wordt rekening gehouden met 3 soorten criteria: het gebruik van giftige chemicaliën, het inzamelen en recycleren van afgedankte producten en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuw: energiecriteria

Er werd dus een nieuwe reeks criteria toegevoegd die rekening houden met de politiek en de concrete realisaties van de bedrijven op vlak van energie en klimaat. De bedrijven worden gevraagd  om de bindende maatregelen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te steunen, vooropgesteld in het proces post-Kyotoprotocol. Ze moeten ook concrete maatregelen nemen om concreet hun eigen uitstoot terug te dringen. Weinig bedrijven doen daarvoor inspanningen en concentreren zich eerder op het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun producten en negeren die van hun productieketen. De ICT sector is momenteel verantwoordelijk voor 2 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, dat is evenveel als de luchtvaartsector.

Aangescherpte criteria zorgen voor verschuivingen

Deze achtste editie van het klassement hertekent het landschap en geeft een vollediger beeld van de inspanningen die een bedrijf levert voor het milieu. Er wordt nu rekening gehouden met de drie belangrijkste uitdagingen voor de sector op vlak van milieu: het voorzorgsprincipe, recyclage en het terugdringen van de impact op het klimaat.

Er wordt ook rekening gehouden met de zware inspanningen van de bedrijven op vlak van energie-efficiëntie van hun producten, die ook een financieel voordeel inhouden voor de consumenten. Het Energy Star label geldt als relevante internationale standaard om de efficiëntie van producten te evalueren en meer en meer producten voldoen aan de eisen of doen zelfs beter. Sony Ericson en Apple zijn koplopers op vlak van energie-efficiëntie.

Sony Ericson aan kop

Sony Ericson is trouwens koploper van het klassement door de goeie prestaties op vlak van giftige stoffen. Het bedrijf verwijderde pvc uit zijn producten. Sinds januari 2008 zijn er een hele reeks producten van Sony Ericson op de markt zonder de schadelijke de chloorhoudende kunststof.

Met dit klassement wil Greenpeace een instrument aanbieden waarmee consumenten een geïnformeerde keuze kunnen maken, en zo ook de vraag doen toenemen naar producten die weinig energie verbruiken, vrij zijn van giftige stoffen en gerecycleerd kunnen worden zonder het milieu te vervuilen en de gezondheid van de arbeiders in gevaar te brengen, in Europa en ontwikkelingslanden.

Raadpleeg het klassement van de bedrijven

Onderwerpen