Stevent België af op een antiklimaatregering?

Gebrek aan visie en ambitie maakt dat België achterop hinkt in de strijd tegen klimaatverandering

Nieuwsartikel - 22 oktober, 2007
Met de vraag 'Naar een antiklimaatregering?' voerde Greenpeace actie voor het Parlement in de Wetstraat, waar de regeringsonderhandelingen plaatsvinden. Met de actie wil Greenpeace de druk opvoeren op de huidige regeringsonderhandelaars om hun pre-electorale beloftes inzake de strijd tegen de klimaatverandering alsnog in concrete maatregelen om te zetten.

Met de vraag “Naar een antiklimaatregering?” voert Greenpeace actie voor het Parlement in de Wetstraat, waar de regeringsonderhandelingen plaatsvinden.

De huidige onderhandelingen getuigen echter van een groot gebrek aan visie en ambitie. Dit is de laatste kans om gemaakte beloften in het kader van de strijd tegen klimaatverandering alsnog in het regeerakkoord in te schrijven. 

Voor de verkiezingen inventariseerdeGreenpeace de standpunten van de verschillende democratische partijeninzake klimaat en energie. De resultaten van die rondvraag warenvrij bemoedigend: alle partijen rond de tafel spraken zich positiefuit over ambitieuze doelstellingen rond vermindering van de uitstootvan broeikasgassen, hernieuwbare energiebronnen en maatregelen omenergie te besparen. De uitstap uit kernenergie, die onherroepelijkgesteund werd door de socialisten en de groenen, werd op geen enkelmoment in vraag gesteld door de liberalen of de cdH.

De concretisering van die beloftesterugvinden in de laatste publiek beschikbare versie van de Leterme-nota is zoeken naar een speldin een hooiberg. Lees verder in ons persbericht.