Meer wegen = straatje zonder einde

Nieuwsartikel - 17 januari, 2009
Samen met Friends of the Earth, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles voerde Greenpeace actie bij de opening van het autosalon in Brussel. We protesteerden tegen de plannen van de gewestregeringen om meer wegen te bouwen en bestaande wegcapaciteit uit te breiden. De actievoerders organiseerden een "wegenwerf" die symbool stond voor de betonverslaving van onze politici.

Meer wegen = straatje zonder einde

België is één van de dichtstbevolkte gebieden in Europa, en heeft tegelijk het op een na dichtste wegennetwerk. Bovendien behaalt ons land een zwak klimaatrapport en scoren we slecht op vlak van luchtkwaliteit. De organisaties klaagden met de actie aan dat de gewestregeringen in die context nog meer wegen willen bouwen om van België een logistieke draaischijf in Europa te maken.

De groei van het transport en de CO2-uitstoot die daardoor veroorzaakt wordt is op dit ogenblik zo groot dat de vooruitgang die andere sectoren boeken om hun uitstoot terug te dringen teniet gedaan wordt. Volgens sommige politici is het uitbouwen van het wegennet een maatregel om de uitstoot van CO2 en fijn stof te verminderen, ondanks het feit dat experts het erover eens zijn dat meer wegcapaciteit een "aanzuigeffect" met zich meebrengt, en meer verkeer aantrekt. Meer wegen bouwen is met andere woorden een straatje zonder einde!

Lees meer op www.straatjezondereinde.be en in het persbericht.

Onderwerpen