Toelating voor genetisch gewijzigde aardappel, een onomkeerbare stap

Nieuwsartikel - 17 juli, 2007
Binnenkort worden genetisch gewijzigde aardappelen toegelaten op de Europese markt door de Europese commissie. Het gaat om de eerste toelating voor het cultiveren van genetisch gewijzigde organismen (GGO) sinds de BT Monsanto 810 maïs in 1998. De meerderheid van de landbouwministers van de Europese Unie hadden zich er nochtans tegen uitgesproken op 15 juli in Brussel, maar de gekwalificeerde meerderheid werd niet bereikt. Greenpeace betreurt dat de verkozen regeringen de verantwoordelijkheid van zich afschuiven in het voordeel van de Commissie.

Protest tegen ggo's aan het Europese parlement in Brussel.

6landen onthielden zich, 11 stemden tegen en 10 voor de toelating voorhet cultiveren van een GGO aardappel door het Duitse bedrijf BASF.Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid werd bereikt, zal debeslissing dus genomen worden door de Europese Commissie. "Webetreuren nog maar eens deze slechtlopende procedure; elke keer neemtde Europese Commissie beslissingen gebaseerd op het advies van deEuropese voedselveiligheidsdienst ", verklaart ArnaudApotheker van Greenpeace.

Belgiëstemde voor de gemanipuleerde aardappel en houdt dus geen rekeningmet de talrijke Belgen die hun bezwaren over GGO's hebben geuit.België heeft de consequenties van deze toelating waarschijnlijkniet goed ingeschat. Al krijgen we binnenkort gelukkig nog geen GGOfrieten op ons bord, toch zal het groen licht van de EuropeseCommissie niet zonder gevolgen blijven.

DeBASF aardappel bevat een gen dat resistent is tegen neomycine enkanamycine, antibiotica voor de behandeling van acute infecties. "Deresistentie van mens en dier tegen antibiotica is een ernstig medischprobleem. Het gebruik van resistente genen is absoluut niet nodig envolledig onverantwoord." reageert Arnaud Apotheker.

Integenstelling met wat de Commissie beweert, zal deze aardappel nietenkel gebruikt worden voor de productie van zetmeel voor depapierindustrie. Bepaalde restanten zouden kunnen gebruikt wordenvoor dierenvoeder. In de aanvraag tot toelating sluit BASF trouwensniet uit dat deze ggo's gebruikt zouden worden in voeder.

"Metvoor de eerste keer een GGO aardappel toe te laten, zet de Commissieeen onomkeerbare stap. Zoals met maïs mag het risico opbesmetting van traditionele en biologische landbouw, en bijgevolg devoedselketen, niet onderschat worden", besluit ArnaudApoteker.

Onderwerpen