Regels autoreclame moeten worden nageleefd

Nieuwsartikel - 25 juni, 2008
De Belgische overheid laat na om er voor te zorgen dat de autoreclame aan de regels voldoet. Daarom diende Greenpeace samen met vier andere ngo's officieel klacht in tegen de Belgische regering bij de Europese Commissie. Hetzelfde gebeurt in Frankrijk, Italië, Duitsland, Polen, Slovenië en Spanje. Ondertussen discussieert het Parlement over de toekomstige regelgeving die auto's in de toekomst zuiniger en milieuvriendelijker moet maken. En begin deze week was er een eerste succesje!

Zowat 99% van de autoadvertenties in kranten, magazines en op reclamepanelen zijn in overtreding met de wet.

Autoconstructeurs moeten een aantal verplichtingen naleven om de consument te informeren over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto in advertenties, reclamespotjes en op reclameborden. Daarover bestaat al een Europese richtlijn sinds 1999, die in 2001 werd omgezet in een Belgische wetgeving. De autofabrikanten moeten correcte informatie geven over de uitstoot van de auto's en die informatie moet duidelijk leesbaar zijn. Door deze richtlijn naast zich neer te leggen handelen de constructeurs niet alleen illegaal, maar ondermijnen ze ook de CO2-reductiedoelstellingen van de Europese auto-industrie.

Tot nu toe laat de Belgische overheid na deze regels af te dwingen, want in de praktijk is de informatie in autoreclame vaak onvolledig, onleesbaar of zelfs niet correct. Ondanks de hoge prijzen aan de pomp, blijft onze overheid erin falen om het consumentenrecht op correcte en zichtbare informatie over brandstofverbruik en CO2-uitstoot in de praktijk te brengen. Het is nu aan de Europese Commissie om de naleving van haar richtlijn op te leggen aan België en de andere lidstaten.

De officiële klacht werd vandaag neergelegd, nadat eerder al honderden consumenten klacht neerlegden bij de reclamecommissie (JEP) tegen autoreclame die de regels overtreedt. Ondanks de vele klachten geven de bevoegde instanties niet thuis. In de plaats daarvan laten ze het initiatief in handen van de autoconstructeurs, die nu aan een 'vrijwillige code' werken. Dat is voor Greenpeace onaanvaardbaar, want de regels bestaan al en moeten nageleefd worden, klaar.

Surf ook naar www.adverteerCO2.be

Ondertussen is het Europees Parlement druk bezig met het bediscussiëren van het Commissieplan om de CO2-uitstoot van auto's drastisch in te perken. Eerder deze week gaf de Transportcommissie haar mening. Die verwerpt in elk geval het verder afzwakken van de boetes bij niet-naleving én een verder uitstel van de regels. Dit ondanks zware druk van de autolobby. De Transportcommissie  dringt ook aan op een langetermijndoelstelling, waarover in het plan van de Europese Commissie in alle talen gezwegen wordt. Dat is goed nieuws, want de Transportcommissie heeft de reputatie niet echt ambitieus te zijn als het over milieu gaat. Het zijn nu de Industrie- (juli) en de Milieucommissie (september) die het laatste woord zullen krijgen, alvorens het parlement plenair over het plan van de Europese Commissie zal stemmen. Wordt dus vervolgd...

Onderwerpen