Wordt juridische strijd tegen Uplace politiek spel?

Reactie op foutieve berichtgeving over dossier Uplace

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 15 juni, 2012
Sommige Vlaamse media berichten vandaag over Uplace en de juridische stappen die tegen de bouw van het shoppingcenter zijn gezet. Dat ging gepaard met foutieve informatie op verschillende punten, stellen Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vzw vast.

Er was de aankondiging dat "de vraag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de bouwvergunning voor het winkelcomplex te vernietigen, onder meer ingediend door de zelfstandigenorganisatie Unizo, enkele milieuorganisaties en steden in de buurt, vorige week is ingetrokken".

Maar dit klopt niet. De betwisting van de bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die door de milieuorganisaties werd ingediend is nog lopende en er is absoluut geen sprake van intrekking.

Daarnaast lazen we dat de auditeur van de Raad van State een negatief advies heeft gegeven over een schorsing van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) aangevraagd door "de steden Leuven en Vilvoorde, de naburige bedrijven en de milieubeweging".

Dit is onjuist, aangezien deze schorsing werd aangevraagd door ontwikkelaar Iret Development. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vzw dienden een aanvraag tot vernietiging van het GRUP in, en die procedure loopt nog.

Manipulaties

De milieuorganisaties en hun advocaat Johan Verstraeten stellen zich ernstige vragen bij het hoe en het waarom van deze foute berichtgeving. Het feit dat manifest verkeerde berichtgeving wordt verspreid is een veeg teken voor een belangrijk dossier.

Onafhankelijke juridische procedures zijn niet gebaat met manipulaties. Ze roepen alle partijen op om deze juridische procedures op een onafhankelijke manier te laten verlopen, met respect voor het beroepsgeheim en met een neutrale en zorgvuldige berichtgeving.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.