De verwachtingen van Greenpeace ten aanzien van de toekomstige regering

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 2 juli, 2010
Greenpeace heeft hoge verwachtingen van de toekomstige federale regering: ons milieu staat er niet goed voor en het is van essentieel belang dat de onderhandelaars van de toekomstige coalitie hier rekening mee houden. Het milieu was namelijk de grote afwezige tijdens de verkiezingscampagne... op de kwestie van het verlengen van de levensduur van onze kerncentrales na.

Het milieu was namelijk de grote afwezige tijdens de verkiezingscampagne.

Dit laatste dossier is uiteraard een cruciaal thema voor Greenpeace. De beslissing van de vorige regering in oktober van vorig jaar om de wet op de kernuitstap opnieuw ter discussie te stellen kon niet door het Parlement bekrachtigd worden voor de val van de regering. Daarom is deze beslissing nietig en is de wet van 2003 nog altijd geldig: Greenpeace vraagt om deze wet te respecteren. Als een dringende behoefte aan energie tegen 2015 zich zou aftekenen – en Greenpeace is daar helemaal niet van overtuigd – moet de toekomstige regering nieuwe gascentrales bouwen om aan deze behoefte te voldoen.

Het milieu

Tegelijkertijd moet er meer geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, met name in de Noordzee. Dit valt onder de bevoegdheid van de federale regering. Om dit te financieren moet de fameuze nucleaire rente die Greenpeace altijd aan de kaak gesteld heeft, eindelijk volledig geïnd worden van de operatoren van de kernenergie, met name Electrabel: kort voor de verkiezingen heeft de CREG deze rente zelf op 1,9 miljard euro per jaar geschat.

In de strijd tegen de klimaatopwarming is het van essentieel belang dat de verschillende beleidsniveaus in België het met elkaar eens worden over een ambitieus klimaatplan waarbij België zich ten doel stelt de uitstoot van broeikasgassen met 40% terug te dringen. De bedoeling is dat België in het kader van zijn voorzitterschap de Europese Unie in zijn kielzog zal meeslepen.

De afgelopen jaren heeft het vervoer de sterkste stijging in de uitstoot van broeikasgassen gekend: de federale overheid kan druk uitoefenen op deze sector via de fiscaliteit, in de eerste plaats door het afschaffen van de belastingvoordelen voor bedrijfswagens of door het heffen van een belasting op vliegtuigtickets. Andere luiken zijn de rol van België binnen de EU waar er verwacht wordt dat de uitstoot van broeikasgassen van alle voertuigen zeer strikt vastgelegd zal worden.

Naar aanleiding van de samenwerkingsrelaties met de DRC gaat ook de bescherming van de bossen België aan. Wij vragen de toekomstige Minister van Ontwikkelingssamenwerking deze problematiek van het behoud van de oerbossen transversaal op te nemen in zijn samenwerkingstrategie met de DRC. Twee derde van de lokale bevolking in de DRC leeft namelijk van deze bossen. Op Europees niveau moet het REDD+-mechanisme, die de financiering regelt om deze bossen te beschermen, snel en ambitieus ingevoerd worden.

Een toekomst zonder GGO

Op het vlak van GGO’s ten slotte, wordt verwacht dat België het genetisch gemodificeerd maïs MON810 en de Amfloreaardappel niet zal toelaten in ons land. Tevens wordt verwacht dat België op Europees niveau zal pleiten voor een verstrenging van de procedures voor de evaluatie van de milieu-impact en de invoering van een sociaaleconomische evaluatieprocedure voordat er op Europees niveau nieuwe GGO’s worden toegelaten.

Voor meer informatie vindt u het Memorandum van de Belgische milieuverenigingen en dat van Greenpeace zelf.

Overigens schaart Greenpeace zich op het gebied van vrede en ontwapening geheel achter het initiatief van de Vredesactie. Zij vragen de toekomstige Belgische regering om alle kernwapens van ons grondgebied terug te trekken, zoals vier Ministers van Staat enkele maanden geleden dringend vroegen in een carte blanche. Stuur zelf een bericht naar de Partijvoorzitters

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.