Briefing Our Energy Future 2016

Rapport - 16 december, 2016
Op weg naar een hernieuwbaar energiesysteem in België

We staan in België voor een grote uitdaging op energievlak. Hoe slagen we erin om zowel de kernuitstap tegen 2025 te realiseren als onze CO2-uitstoot te reduceren, in lijn met onze internationale verplichtingen en het Parijsakkoord? Maar ook: welk scenario laat toe om zowel de betaalbaarheid als de bevoorradingszekerheid te garanderen?

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en WWF vroegen aan onderzoeksbureau 3E om een geüpdatet scenario voor de Belgische, Vlaamse en Waalse elektriciteitssector uit te werken voor 2030, met een blik op 2050. Our Energy Future 2016 mikt op 58% hernieuwbare energie in de Belgische elektriciteitsmix tegen 2030, een haalbare én betaalbare kaart.

Briefing Our Energy Future 2016