Twee jaar Europese Houtverordening: geen reden tot feesten

Rapport - 24 april, 2015
Briefing door Greenpeace en WWF rond: achtergrond bij de handel in illegaal hout en de EUTR; stand van zaken naar aanleiding van de tweede verjaardag van de inwerkingtreding; opsomming van punten om de handhaving in België te versterken.

Onderwerpen
Tags