Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON

Rapport - 23 juni, 2010
E.ON wil een nieuwe steenkoolcentrale bouwen in de haven van Antwerpen. Wie bezwaar wil aantekenen bij het Antwerpse provinciebestuur, kan dit model overnemen. Je hoeft er alleen je handtekening en adres onder te zetten. Ideaal is als je zelf een gepersonaliseerd bezwaarschrift indient.

Jouw bezwaarschrift moet vóór 3 juli bij het Antwerpse provinciebestuur zijn.

Provinciebestuur Antwerpen
Dienst Milieuvergunningen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Download de modelbrief

Aantal pagina's: 1

Onderwerpen