Cooking the Climate

Rapport - 8 november, 2007
De toenemende vraag naar palmolie keldert de koolstofopslag in veenmoerasbossen in Indonesië. In het Engels.

Download document

Executive summary: Dit rapport toont aan hoe de werelds grootste voedings-, cosmetica- en biobrandstoffenbedrijven, ontbossing mee in de hand werken door een steeds groeiende vraag naar palmolie. Het gaat hier onder meer om Unilever, Nestlé en Procter & Gamble, die een aanzienlijk volume van de globale palmolieproductie voor zich nemen, voornamelijk uit Indonesië en Maleisië.

Num. pages: 86

Onderwerpen