Corporate crimes file - Stora Enso

Rapport - 28 april, 2003
Corporate Crimes Files is een (engelstalig) Greenpeace-rapport over de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven bij milieumisdrijven. Daarin behandelt Greenpeace 37 voorbeelden van milieumisdrijven, waaronder ook bedrijven in de hout-en papiersector. Stora Enso, een Finse multinational, is medeplichtig aan de vernietiging van de oerbossen in Finland, die behoren tot de laatste in Europa. Stora Enso is een grote leverancier voor de Europese papiermarkt.

Download document

Executive summary: Greenpeace roept regeringen op bedrijven wettelijk aansprakelijk te stellen voor de milieuschade die ze aanrichten. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daartoe stelde Greenpeace de 'Bhopal Principles' op. Tien uitgangspunten waarmee overheden en bedrijven een verantwoordelijk mens- en milieuvriendelijk beleid kunnen voeren. De principes zijn genoemd naar de ergste chemische milieuramp ooit, in het Indiase Bhopal (1984).

Num. pages: 3

Onderwerpen