Een toekomst zonder atoomenergie in België 1

Rapport - 31 december, 1995
Opties en gevolgen In deze studie wordt uiteengezet hoe de Belgische kerncentrales op een termijn van maximum 15 jaar kunnen gesloten worden én tegelijk de CO2-emissies drastisch kunnen verlaagd worden. Dit kan door te investeren in energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energieproductie.

Download document

Num. pages: 47

Onderwerpen