Europese Unie bestendigt vernietiging van de laatste Indonesische regenwouden

Rapport - 11 mei, 2004
Overal ter wereld staan oerbossen zwaar onder druk. De handel in hout van illegale en vernietigende houtkap draagt ertoe bij dat vele bosgebieden - die cruciaal zijn voor de overleving van heel wat bedreigde soorten en voor het levensonderhoud van inheemse volkeren - vernietigd worden. Maar de handel in hout van illegale en vernietigende houtkap draagt ertoe bij dat veel van die bosgebiedenvernietigd worden. Illegale houtkap is nauw verweven met corruptie, georganiseerde misdaad en schending van mensenrechten. Bovendien verliezen de producerende landen een heleboel inkomsten doordat bedrijven belastingen ontlopen.

Download document

Num. pages: 7

Onderwerpen