Greenpeace Policy on Saving Forests to Protect the Climate

Rapport - 28 oktober, 2009
Bossen spelen een belangrijke rol voor het klimaat. Ontbossing en degradatie, bosbehoud, duurzaam bosbeheer, koolstofopslag door bossen bevorderen (aanplanting, herbebossing, bosherstel) en het in rekening brengen van koolstof in bossen staan allemaal op de agenda van de onderhandelingen in Kopenhagen.

Download document

Num. pages: 15

Onderwerpen