Illegal logging in Northwestern Russia and export of Russian forest products to Sweden

Rapport - 1 januari, 2003
Dit rapport handelt over de illegale houtkap in Noord-West Rusland, en de stroom van dit hout naar Zweden. Zweden is na Finland de belangrijkste importeur van hout uit deze regio.

Download document

Executive summary: Het grootste aandeel van de Russische houtexport komt uit het noordwestelijk gedeelte van Europees Rusland. De meerderheid van de bossen in deze regio is nog steeds (zo goed als) intact omdat de intensiteit van het bosgebruik veel lager is dan in Finland en Zweden. De meest uitgestrekte oerbossen bevinden zich dan ook in deze regio. Deze bossen zijn duidelijk belangrijk op Europese én globale schaal; ze bevatten niet alleen een grote biodiversiteit en zeldzame soorten, maar zijn o.a. ook zeer belangrijk bij het bestrijden van het broeikaseffect.Volgens de 'Forest Code of the Russian Federation' zijn alle bossen eigendom van de staat. De wetgeving staat toe dat regionale eigenaars vergunning kunnen krijgen voor federale bossen. Bossen kunnen 'gehuurd' worden door houtbedrijven of door privé-personen, voor verschillende gebruiksredenen, en dit voor een periode van 3 tot 49 jaar. Het gebied dat zo verhuurd werd was begin 2001 80,9 mil. ha.De handel in illegaal gekapt hout is een miljarden-bussines die bestaat in tientallen landen en in verschillende soorten bossen, ook in Rusland.De ecologische kost die deze illegale kap met zich meebrengt is hoog. In Rusland is illegale kap een groot probleem geworden. Het aandeel van illegaal hout in de exportcijfers varieert tussen 25 tot 30 % en zelfs tot 50 % volgens sommige schattingen.Illegale kap heeft ook een sociale impact omdat het de inkomsten die men genereert uit bosexploitatie sterk vermindert. De laatste schattingen tonen dat Rusland jaarlijks ong. 1 miljard € verliest aan illegale houtkap en de handel in illegaal hout.Het rapport behandelt daarnaast de export uit noordwestelijk gedeelte van Europees Rusland naar Zweden. Zweden is na Finland de belangrijkste importeur.

Num. pages: 31

Onderwerpen