Korindo en de handel in illegale multiplex uit het Indonesische regenwoud

Rapport - 18 maart, 2004
Als het gaat over illegale houtkap, is de situatie nergens zo ernstig als in Indonesië. Ondanks internationale aandacht van media, politiek en industrie gaat de vernietiging van de regenwouden van Indonesië onverminderd verder. Zelfs wanneer uit inspecties van de Indonesische overheid blijkt datIndonesische bedrijven illegaal gekapt hout in hun productieprocessen gebruiken, wordtnauwelijks actie tegen hen ondernomen. Dit als gevolg van politieke corruptie en de machtvan de houtindustrie. In dit rapport gaan we meer specifiek in op de rol van de Korindo groep, gevestigd in Jakarta, hoofdstad van Indonesië. Het bedrijf produceert onder meer multiplex en papier.

Download document

Executive summary: Illegale houtkap is een belangrijke oorzaak van de vernietiging van oerbossen overal terwereld. Illegale houtkap leidt niet alleen tot bosdegradatie en verlies van biodiversiteit, maarheeft eveneens te maken met schending van mensenrechten en georganiseerde misdaad.Illegale houtkap heeft een negatieve impact op de duurzame ontwikkeling van deproducerende landen en ondermijnt bovendien de handel in hout uit legale en verantwoordebronnen. De Wereldbank schat dat overheden jaarlijks ongeveer 10 – 15 miljard US $ aaninkomsten mislopen door illegale handel in hout.1Nergens is de situatie zo ernstig als in Indonesië. Ondanks internationale aandacht vanmedia, politiek en industrie gaat de vernietiging van de regenwouden van Indonesiëonverminderd verder. Zelfs wanneer uit inspecties van de Indonesische overheid blijkt datIndonesische bedrijven illegaal gekapt hout in hun productieprocessen gebruiken, wordtnauwelijks actie tegen hen ondernomen. Dit als gevolg van politieke corruptie en de machtvan de houtindustrie.Momenteel werkt de Europese Commissie aan de voorbereiding van initiatieven om de strijdaan te gaan tegen de illegale houtkap en de handel in producten afkomstig van illegalehoutkap. Dit in het kader van het zogenaamd FLEGT´ action plan2. In de komende herfstzullen de lidstaten hieromtrent verschillende belangrijke beslissingen nemen. Ook binnen deEuropese houtsector zijn initiatieven gelanceerd om bedrijven op te sporen die legaal hout opde markt kunnen leveren, aanvankelijk met de focus op Indonesische bedrijven.Deze ontwikkelingen geven de indruk dat politici en de houtsector in de EU het probleem vanillegale houtkap serieus behandelen. Ondertussen toont Greenpeace-onderzoek aan hoehoutimporteurs uit Europa multiplex importeren van bedrijven waarvan geweten is dat zijbetrokken zijn bij de handel in illegaal gekapt hout in Indonesië

Num. pages: 5

Onderwerpen