Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee?

Rapport - 24 juni, 2010
Modal Shift - het platform verenigd voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring waar ook Greenpeace deel van uit maakt - lanceert een nota die aantoont dat het uitbreiden van weginfrastructuur geen structurele oplossing biedt voor de fileproblemen, omdat er net meer verkeer wordt aangetrokken. De nota staaft dit ook met voorbeelden uit het buitenland.

Nu we voor enorme besparingen en nog grotere milieu-uitdagingen staan, is investeren in nog meer weginfrastructuur bijzonder onverstandig. Modal Shift plaatst ook bedenkingen bij de efficiëntie van de en/en benadering, waarbij investeringen in wegen en in openbaar vervoer worden gecombineerd. Het effect van beide investeringen kan mekaar neutraliseren en dat betekent dus dubbel weggesmeten geld.

Download het rapport

Aantal pagina's: 20

Onderwerpen