Open Brief aan de Belgische regering

Rapport - 5 december, 2003
In de "Open Brief aan de Federale regering" vraagt Greenpeace, naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, om de ultieme opdracht van de Belgische regering niet uit het oog te verliezen: de gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Enkel het snel voldoen aan de eerste Kyoto-doelstellingen, tezamenmet het invoeren van een langetermijnbeleid om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% tegen het jaar 2050, zal de regering toelaten om haar verplichtingen tegenover de bevolking na te komen.

Download document

Num. pages: 2

Onderwerpen