Policies of destruction. Analysis on the implementation of the Convention on Biological Diversity in the protection of forest.

Rapport - 1 april, 2002
In 1994 ratificeerde Finland de Conventie van BioDiversiteit (CBD). In datzelfde jaar werd het Nationale Milieuprogramma voor de Bossen goedgekeurd, en in 1997 het Nationale Actieplan voor Biodiversiteit. Ondanks deze schijnbaar goede voornemens, toont dit rapport duidelijk aan dat de Finse maatregelen om de biodiversiteit te beschermen onvoldoende zijn. Deze maatregelen worden verhinderd door de stijgende vraag naar intensieve exploitatie van de bossen.

Download document

Executive summary: Biodiversiteit wordt in Finland nog steeds bekeken als een apart probleem, en niet als een onderdeel van alle beleidsbeslissingen over het gebruik van natuurlijke rijkdommen. Finlands beleid omtrent biodiversiteit bevat meer woorden dan daden, en gaat meer over planning dan over implementatie. In de praktijk primeren de groei van de bos-industrie en de economische duurzaamheids steeds op sociale en ecologische duurzaamheid.Beschermingsmaatregelen werden sterk beperkt door de economische vraag en, in de bossen die de staat beheert, door winstdoelen die verhinderen dat het plannen van reserve-netwerken gebaseerd is op ecologische motieven. Men blijft het kappen van bossen met een hoge beschermingswaarde toelaten, ondanks sterke wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat het zeer belangrijk is ze te beschermen. Finlands zeldzame oerbossen worden nog steeds blootgesteld aan kaalkap door het Finse staatsbedrijf Forest and Park Service.Amper 3,6 % van de Finse bossen is beschermd. De meeste van deze beschermde gebieden zijn te klein om hun essentiële kenmerken en hun ecologische waarde te kunnen behouden. De kleine omvang van de beschermde gebieden is vooral ernstig te nemen omdat de Finse boswetgeving geen bufferzones vereist rond beschermde gebieden. Vele bedreigde soorten in beschermde gebieden zijn verdwenen juist door de bos-exploitatie in hun onmiddelijke omgeving.Het is duidelijk dat de maatregelen van Finland om de biodiversiteit te beschermen onvoldoende zijn en verhinderd door de stijgende vraag naar intensieve exploitatie van de bossen. Bij de Finse beslissingsmakers is er blijkbaar geen politieke wil aanwezig om de biodiversiteit in hun land te beschermen, noch een begrip van het belang van biodiversiteit. De biodiversiteitscrisis in de bossen moet getackeld worden met een meer doordachte strategie die erop gericht is de biodiversiteit van de Finse bossen op langere termijn te beschermen.

Num. pages: 20

Onderwerpen