Samenvatting: Impact van de klimaatverandering in België

Rapport - 7 september, 2004
Het rapport is opgesteld door de UCL (Université catholique de Louvain) - op vraag van Greenpeace - en analyseert op welk punt "het niet alleen de anderen zal overkomen". Want ook België zal hinder ondervinden, met een daling van de biodiversiteit en de aantasting van ons grondgebied tot gevolg. Aan nationale stortregens zullen we in de toekomst geen gebrek hebben. Door een globale visie te ontwikkelen op de impact van de klimaatverandering, wil dit werkstuk een bijdrage leveren om de Belgische regeringen - eindelijk - voluit op het spoor te zetten van een meer ambitieuze uitvoering van het Kyoto-protocol

Download document

Executive summary: De klimaatverandering – die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen – vormt de grootste ecologische bedreiging voor de mensheid. Hoewel de gevolgen ervan vooral onevenredig zwaar (zullen) uitvallen voor de armen in de ontwikkelingslanden, zullen ook de industrielanden niet gespaard blijven. Dit rapport richt de blik op enkele te verwachten gevolgen voor België.

Num. pages: 5

Onderwerpen