The last intact forest landscapes of Northern European Russia

Rapport - 28 augustus, 2001
Dit rapport brengt de laatste intacte oerbossen in het Noorden van Europees Rusland uitgebreid in kaart. Het rapport toont aan dat deze grote intacte gebieden ook meer en meer bedreigd worden door intensieve houtkap.

Download document

Executive summary: De auteurs roepen dringend op om deze gebieden te beschermen, en niet over te laten aan de commerciële houtkap. Een verdere fragmentatie van deze bossen zou rampzalig zijn voor de biodiversiteit in deze noordelijke bossen.Alle overheden, de lokale bosbouw, de betrokken bedrijven én de Russische bevolking moeten deelnemen aan deze discussie. Enkel een collectieve inspanning, gedragen door de hele maatschappij, kunnen het verderbestaan van de laatste intacte oerbossen in Rusland verzekeren.Het alternatief is triest: het verlies van de laatste uitgestrekte wildernisgebieden in Europa.

Num. pages: 77

Onderwerpen